English version of this page

Institutt for oral biologi

Instituttleiinga

Instituttleiar er øvste leiar for IOB og leiar for instituttstyret. Instituttleiar blir tilsett for ein periode av fire år. Kontorsjef tek seg av den forvaltningsmessige leiinga av instituttet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 10 Domus Odontologica 0372 Oslo Telefon: +47 22840301

Enhetskoder

Koststed 16050000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 161500 Vortex, FS m.m.