Organisasjon

Institutt for oral biologi (IOB) driv med forsking innan områda; anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, patologi, mikrobiologi og immunologi i tillegg til undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag. Instituttet har i overkant av 60 tilsette.