Ansettelsesorganer ved OD

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger er opprettet av fakultetsstyret og er delegert myndighet til å ansette i vitenskapelige stillinger.

Utvalgets myndighet: 

  • å vedta stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst for vitenskapelige stillinger
  • å ansette i vitenskapelige stillinger hvor fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet
  • å foreslå kunngjøringstekst for vitenskapelige stillinger der universitetsstyret v/ansettelsesutvalget er ansettelsesmyndighet
  • å innstille i vitenskapelige stillinger der universitetsstyret v/ansettelsesutvalget er ansettelsesmyndighet

Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger

Ansettelsesrådet fatter vedtak i ansettelsessaker som gjelder teknisk-administrativt personale. Rådet behandler ansettelser som er på over ett år og stillinger som utgjør 40 % og mer.

Ansettelsesrådet for instruktør- og spesialtannleger

Ansettelsesrådet fatter vedtak i ansettelsessaker som gjelder instruktørtannleger, spesialtannleger og klinikksjefer/avdelingstannleger.

Rådet behandler ansettelser som er på over ett år og stillinger som utgjør 40 % og mer.