Organisasjon

Bildet kan inneholde: eiendom, bygning, eiendom, hjem, murstein.
Foto: Ingar Storfjell, OD/UiO

Fakultetsstyret

Fakultetets øverste organ med ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Fakultetsledelsen

Ledelsen består av dekan, prodekan for studium, prodekan for forskning og prodekan for spesialistutdanningen. Dekan er ansvarlig for virksomheten. Den administrative ledelsen består av fakultetsdirektør og assisterende fakultetsdirektør.

Institutt

Virksomheten blir organisert og administrert på instituttene.

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen har ansvar for de administrative fellestjenestene for OD.

Organisasjonskart

Slik er Det odontologiske fakultet organisert i ulike enheter.

Tall og fakta

Antall ansatte og årsverk ved fakultetet.

Ansettelsesorganer ved OD

Oversikt over medlemmer av ODs ulike ansettelsesutvalg.

Programutvalg studie og studieprogram

Programutvalgets mandat, medlemmer og møter.

Stedkoder ved OD

Lurer du på hvilken stedkode du skal bruke. Her er oversikten.

Programutvalget for forskning og forskerutdanning

Programutvalgets mandat, medlemmer og møter.

Valg ved OD

Informasjon om valg av dekan og nytt dekanat ved fakultetet.

Styrings- og administrasjonsreglement

Informasjon om organisering ved fakultetet.