Ansettelsesrådet for instruktørtannleger og spesialtannleger

Medlemmer Varamedlemmer Rolle

Karen Marie Ulshagen (leder)

Leif Erling Jensen Arbeidsgiverrepresentant

Carl Hjortsjö (Instituttleder IKO)

Odd Carsten Koldsland

Arbeidsgiverrepresentant

Kjetil Strøm Katrine Gahre Fjeld Ansattrepresentant

 

Publisert 23. sep. 2020 13:28 - Sist endret 23. juni 2022 12:55