Informasjons- og drøftingsmøter

Sakskart og protokoller

  • 9-10 møter i året

Medlemmer

Informasjons- og drøftelsesmøtet har fem faste medlemmer/tillitsvalgte fra fagorganisasjonene ved Det odontologiske fakultet og ledes av fakultetsdirektør.

IDF-møtets rolle og mandat

Arbeidsgiverens informasjons- og drøftingsplikt gjelder «spørsmål av betydning for arbeidstakerens arbeidsforhold».

Oversikt over møter på OD høst 2020

Møteoversikt for styremøter på IOB og IKO samt møter i IDF, PFF og AU.