Fakultetsstyret

Sakskart og protokoller

  • 4- 5 møter i året
  • Protokoller legges ut fortløpende etter møtene.

Medlemmer

Fakultetsstyret har 11 medlemmer og ledes av dekanen

Styrets rolle og mandat

Fakultetets øverste organ.
Ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.
 

PFF og PSS

Oversikt over møter på OD vår 2021

Møteoversikt for styremøter på IOB og IKO samt møter i IDF, PFF og AU.