Strategi

Strategisk plan, publiseringsstrategi , Årsplan og Handlingsplan for likestilling vedtas av Fakultetsstyret. HMS handlingsplan vedtas av LAMU

Strategisk plan

Årsplan