Om kjevebensnekrose

Diagnostikk

Kjevebensnekrose har ingen egen ICD-10 kode. Se anbefalt kombinasjon av diagnoser.

Medikamenter

Liste over medikamenter som er assosiert med kjevebensnekrose finnes her.

Skjema for å registrere bivirkninger til RELIS

Det er pliktig for helsepersonell og registrere medikamentrelaterte bivirkninger hos regionale legemiddel informasjonssenteret. Skjema finner du her.