Retningslinjer for smittevern

Felles retningslinjer for smittevern

Det er nå etablert felles retningslinjer for smittevern ved de odontologiske lærestedene

Bakgrunn

De odontologiske lærestedene har ansvar for å gi studentene kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å utøve sitt yrke på en forsvarlig måte.

Økt internasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern ved de odontologiske lærestedene. Slike retningslinjer har hittil ikke vært definert for odontologisk praksis. Grunnlaget for alt smittevernarbeid er basale smittevernrutiner, som må være gode nok til at all tannbehandling er trygg for pasient og behandler uavhengig av smittestatus.

Retningslinjene er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra alle tre læresteder.

Retningslinjene kan du se her

Publisert 14. des. 2015 15:26 - Sist endret 14. des. 2015 15:26