Innføring i avtagbare partielle proteser

Disse sidene har til hensikt å være en enkel læringsmodul innen avtagbare partielle proteser for 7.semester, og gir mulighet for repetisjon også senere i studiet.
De er kun ment til å være et supplement for den anbefalte litteraturen som finnes via hjemmesidene til avdelingen for protetikk og bittfunksjon.

 

Sidene er en prosjektoppgave utarbeidet av Jens Petter Finstad og Lidvard Hjørungnes jr. under veiledning av professor Sonni Mette Wåler.

Publisert 21. des. 2010 13:17 - Sist endret 12. feb. 2019 14:56