English version of this page

Avdeling for protetikk og bittfunksjon

Bildet kan inneholde: helsepersonell, organ, datamaskin, medisinsk prosedyre, medisinsk utstyr.

Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Fagområdet oral protetikk er den del av odontologifaget som omhandler diagnostikk, behandlingsplanlegging og restaurering av større tannsubstansdefekter, manglende tenner (ervervet eller medfødt) og/eller andre orale vev.

Med oralprotetiske erstatninger forstås indirekte framstilte laminater, innlegg, partielle kroner, fullkroner, broer, partielle og hele proteser. Disse kan være retinert på mucosa, tenner og/eller implantater.

Videre omfattes forebygging og behandling av problemer forårsaket av tanntap, i den hensikt å opprettholde et livslangt funksjonelt tannsett med hensyn til tyggeevne, utseende og komfort, samt metoder og vurderinger for innsetting av kunstige erstatninger fremstilt av alloplastiske materialer.

I 3. studieår introduseres studentene for praktisk prepareringstrening på plasttenner for tradisjonell fast protetikk (enkel fullkrone og små broer) gjennom ferdighetskurs i preklinikken. Fra og med 4. studieår skjer praktisk klinisk utførelse på pasient.

  • Avdelingen har ansvar for formidling av fagområdets basiskunnskaper

  • Avdelingen gir studentene praktisk, klinisk trening innenfor rammen av eksisterende studieplan

  • Avdelingen har ansvar for den 3-årige spesialistutdannelsen i oral protetikk med de teoretiske og praktiske kunnskaper som er nødvendig for avansert funksjonsrehabilitering

Avdeling for protetikk og bittfunksjon

Institutt for klinisk odontologi
Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo
Postboks 1109 Blindern
0317 Oslo

Tlf: +47 22 85 20 00
Direkte: +47 22 85 21 43

Besøksadresse

Geitmyrsveien 71

Fagleder

Jan Eirik Ellingsen

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 20. sep. 2021 14:54