Studieopphald i utlandet

Tannlegestudentar ved Det odontologiske fakultet reiser på utveksling i 3 månadar mens tannpleierstudentar reiser på utvekslingsopphald i 1-3 månadar.

For studentar på tannpleie

Studentar på bachelorstudiet i tannpleie kan reise på utvekslingsopphald:

  • I 1 månad i 4. semester til København eller Stockholm (Nordplus programmet)
  • I 2-3 månader i 4.semester til Køln, Edinburgh eller København i 4. semester (Erasmus programmet)
  • Dei kan òg reise på utanlandspraksis (4-5 veker) i 6.semester til Tanga International Competence Center i Tanzania.

Har du spørsmål om utveksling og søknadsprosessen?

Du kan gjere ein avtale med Kjersti Carlsen per e-post eller kome innom kontoret i 3. etasje i IKO-adm.

 

Søknad i søknadsweb med unntak av Nordplus- opphald (1 månad): Opptak gjerast på tannpleiarutdanninga.

 

Søknadsfrist: 15. september. 

Fagavdelinga informerar om avvik frå fristen.

For studentar på odontologi

Studentar på masterprogrammet i odontologi kan reise på utveksling i 3 månader i 8. semester med unntak av at opphold ved Seoul National University er på en måned.

Har du spørsmål om utveksling og søknadsprosessen?

Du kan gjere ein avtale per e-post eller kome innom kontoret i 3. etasje i IKO-adm.

 

Søknadsfrist: 15. september.

 

 

Utdanning i verden

Råd og inspirasjon vedrørende utdanning i utlandet.