Kontaktinformasjon for studieseksjonen

Studenthenvendelser kan generelt rettes til studiekonsulent@odont.uio.no

 

Leder for studieseksjonen

 • Faglig koordinering, budsjett- og personalansvar for seksjonen
 • Sekretær for Programutvalg for studier og studieprogram (PSS)

Seksjonssjef Kristin Beathe Hansen

 

Studiekonsulent - tannpleie

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Tilrettelegging
 • Permisjon
 • Timeplaner odontologi og tannpleie
 • Studentrekruttering
 • Sekretær for semesterutvalg
 • Studiewebredaktør
 • Vitnemål og -seremoni

 

Rådgiver Nina Merete Soelberg Johnsen

Besøkstid: tirsdag - fredag

Ikke til stede mandager.

Studiekonsulent - odontologi modul 1 og modul 2

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Studentevaluering
 • Praksis 1. semester odontologi
 • Studiestart
 • Innpassingsopptak 3. og 5. semester
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Fagprøven
 • FS-koordinator
 • Canvas-fakultetskontakt

 

Seniorkonsulent Snezana Popovic Vujovic

Besøkstid: mandag - fredag  (annenhver mandag og hver onsdag på Domus Odontologica)

Studiekonsulent - odontologi 5. - 10. semester

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Sekretær for semesterutvalgene
 • Studentevaluering
 • Vitnemål
 • Praksis 10. semester odontologi
 • Digitalisering av studieadministrative rutiner
 • Redaktør studieweb
 • Si fra-koordinator
 • Læringsmiljøkontakt

Seniorkonsulent Jonas Eide Leirfall

Besøkstid: mandag - fredag

Studiekonsulent - spesialistutdanningen

 • Studentveiledning
 • Administrasjon av kurs
 • Nasjonalt opptak
 • Dobbeltkompetanse
 • Sekretær for semesterutvalget for spesialistutdanning
 • Koordinator masteroppgaver odontologi

Rådgiver Namgyal Tsomo Svenningsen

Besøkstid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Internasjonalisering og utveksling

 • Innreisende og utreisende studenter
 • Ansattutveksling
 • Utvekslingsavtaler: Avtaleutforming og kvalitetssikring
 • Gjesteforskere
 • Fakultetets representant i internasjonalt nettverk
 • Prosjektkoordinator digitalisering av skikkethetsskjema (TSD)

 

 

Seniorrådgiver Kjersti Elisabeth Carlsen

Besøkstid: mandag - fredag

Si fra om læringsmiljøet

– når det er alvor, når noe må forbedres eller når du er fornøyd