Kontaktinformasjon for studieseksjonen

Du kan bruke kontaktpunktene nedenfor på telefon (09.00-15.45) og e-post.

Dersom du er student på OD, og har spørsmål om hvordan coronaviruset innvirker på studier kan du ringe tlf. 900 59 272/913 27 638 (åpen 09.00-15.45 i ukedagene).

 

Leder for studieseksjonen

 • Faglig koordinering, budsjett- og personalansvar for seksjonen
 • Sekretær for Programutvalg for studier og studieprogram (PSS)

Seksjonssjef Kristin B. Hansen

 

Studiekonsulent - tannpleie

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Tilrettelegging
 • Permisjon
 • Timeplaner odontologi og tannpleie
 • Studentrekruttering
 • Sekretær for semesterutvalg
 • Studiewebredaktør
 • Vitnemål og -seremoni

 

Rådgiver Nina Merete Soelberg Johnsen

Besøkstid: tirs-tors 12.15-14.15.

Ikke til stede mandager.

Studiekonsulent - odontologi modul 1 og modul 2

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Studentevaluering
 • Praksis 1. semester odontologi
 • Studiestart
 • Innpassingsopptak
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Fagprøven
 • FS-koordinator
 • Canvas-fakultetskontakt

 

Seniorkonsulent Snezana Popovic

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15 (onsdager på Domus Odontologica)

Studenthenvendelser rettes til studiekonsulent@odont.uio.no

Studiekonsulent - odontologi 5. - 10. semester

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Studentevaluering
 • Vitnemål
 • Praksis 10. semester odontologi

Seniorkonsulent Aurora Arvena Sølna

Seniorkonsulent Jonas Eide Leirfall

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Studenthenvendelser rettes til studiekonsulent@odont.uio.no

Studiekonsulent - spesialistutdanningen

 • Studentveiledning
 • Administrasjon av kurs
 • Nasjonalt opptak
 • Dobbeltkompetanse
 • Sekretær for semesterutvalget for spesialistutdanning
 • Masteroppgaver

Internasjonalisering og utveksling

 • Innreisende og utreisende studenter
 • Ansattutveksling
 • Utvekslingsavtaler: Avtaleutforming og kvalitetssikring
 • Gjesteforskere
 • Fakultetets representant i internasjonalt nettverk
 • Masteroppgaver

Prosjektkoordinator digitalisering av skikkethetsskjema (TSD)

 

 

Si fra om læringsmiljøet

– når det er alvor, når noe må forbedres eller når du er fornøyd