A1.1006 Histologi-salen

Histologisalen er lagt opp for fjernundervisning i forhold til mikroskopi og histologi. Dette er grunnen til at det er tre skjermer koblet til datamaskinen, hvor en av dem er en SmartPodium.

Bildet kan inneholde: stol, datamaskin, bord, perifer, bygning.

Bruksanvisning A1.1006 (Histologi salen) 

 

Histologisalen er lagt opp for fjernundervisning i forhold til mikroskopi og histologi. Dette er grunnen til at det er tre skjermer koblet til datamaskinen, to av skjermen viser samme bilde, det er skjerm to, på panelet. Skjermen som står på bordet som har en pen bundet til siden er et tegnebrett, for mer om dette les om skjermen her. 

Rommet styres fra Crestron Panelet på ved dataskjermene. For å starte stykk på skjermen og vent til du får opp velkomst-bilde.

Bildet kan inneholde: gjøre, sirkel, grafikk.

Bildet kan inneholde: produkt, gjøre, gest, skjermdump, design.

De fire stor skjermene og prosjektoren vil starte. Menyen som start automatisk til er skjerm for prosjektoren-styrings bilde, fra denne menyen kan du velge hvilken kilde som går til prosjektoren, Fast PC skjerm 1, Fast PC skjerm 2, Laptop og mikroskop. Du kan også velge å mute prosjektoren som betyr at den vil i praksis skru seg av, og dermed vil viften heller ikke gå. 

Bildet kan inneholde: gjøre, skjermdump, rektangel, teknologi, elektronisk apparat.

Neste meny langs buden er skjermer, denne menyen gir de samme valgene, men denne gangen for de fire storskjermene. Den valgte kilden, vil bli sendt til alle fire skjermer simultant, og dette kan ikke deles opp, de 4 fungere som en. 

Bildet kan inneholde: gjøre, rektangel, linje, skjermdump, programvare.

Neste meny er lyd her kan du stille volum for trådløs bøylemikrofon, fast svanehals mikrofon eller Lyden fra Fast-PC eller fra HDMI laptop. 

Bildet kan inneholde: lys, gjøre, linje, skjermdump, rektangel.

Siste menyen er hjelp: Her finner man opplysninger om systemer og kontakt punkter for rommet. Telefonnummer og e-post. 

Bildet kan inneholde: gjøre, kommunikasjonsenhet, verden, linje, parallell.

Smart-Podium. 

Smart-Pudiumet, skjermen som står på pulten mellom de to hengen skjerme og mikroskopet, er en tegne skjerm. Her kan man tegne på bilde med pennen som sitter på siden av skjermen og dette kan så vises i samtid på de andre skjermene. Smart-Software suiten kan tegne på toppen av alle programmer, og fungere for ekseplen godt med Zeisse Microskop, og gjør det mulig å regne og vise området av interesse i snitt. Eller man kan tegne i PowerPointer for å forklare ting.  

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, utgangsenhet, dingser, rektangel.

Whiteboard tavle og prosjektor. 

Det er også mulig å bruke whiteboard tavlen i sammen med prosjektoren som en annen smart-tavle, dette forutsetter at de to “tusjene” som ligger i skrinet på tavlen har batterier. Normalt er smart-funksjonen for tavlen koblet til den andre av de to skjermene (skjerm 1), men dette kan endres i programvaren til smart hvis det er behov for det. Når Tavlen er satt opp kan man tegne på alt som vises på den fra fast-PCen, akkurat som med smart podiet. 

Av Odin Mikal Ekstrøm
Publisert 26. jan. 2022 15:53 - Sist endret 27. jan. 2022 16:10