Bruksanvisning for Aud 1, GV01-02-205

Aud 1, GV01-2-205, er et av de to mindre auditoriene i Geitmyrsveien 69, rommet er også et av fakultetets hybride undervisningsrom. Dette fordi rommet har ekko kansellerende lyd utstyr og et kamera lengst bak i rommet. Hybrid-løsningen er basert på programvare i stasjonært-PC. For høyblikket Zoom.us og Microsoft Teams. Styringen av rommet skjer fra et touch-panel på foreleser plass ved PC-skjermene. 

Bruksanvisning for Aud 1 

Når du kommer til rommet, kan du bli møtt av en panel som enten viser en «knapp» med ordene «start», eller av en helt svart skjerm. Hvis skjermen er svart trykk på den og du skal få opp, «start» knappen opp. Når du trykke på knappen vil du bli møtt av hjemskjermen, med følgene meny valg. 

Og volum kontroll knappene på høyre side av skjermen. Lydstyringen styrer lyd ut i salen. Mikrofon lyd og PC-Lyden styrers fra den samme volum kontrollen. 

Bildet kan inneholde: lys, produkt, grå, font, materiell egenskap.

PC Laptop 

Hvis du trykker på «PC Laptop», vill øver del av skjerm endre seg til følge valg Fast-PC 1, Fast-PC 2, Laptop Analog og Laptop Digital. Lerret rulle ned og projektoren skru seg på. Standard er at systemet starter på den kilden som sist ble valgt. 

For å velge hva som skal vises på lerret vent til systemer er kommer ordentlig opp og det ikke lenger er en status bar over skjermen og velg det ønskede inngangen på panelet. 

Bildet kan inneholde: produkt, svart, pattedyr, font, linje.

DOKUMENT 

Neste «knapp» langs bunnlinjen er merket «DOKUMENT», dette var engang kontrollen for dokumentkameraer, men dette eksiterer ikke lenger, i dag er dette bare en liten HDMI kable som ligger oppe på talestolen som koblet til hvis man velger dette valget. 

 

KAMERA 

Neste knapp er «KAMERA» denne menyen gir deg kamera kontrollene til kameraet bakerst i rommet. Kamera kontrollen består av fire retnings knapper, opp, ned, Pan venstre, Pan høyre, og to knapper for å zoom inn og ut. Under disse manuelle kontrollene ligger, ligger tre preset. Dette er 3 forhånds programmerte kamera innstillinger.

Bildet kan inneholde: lys, svart, font, linje, sirkel.

Normalt er disse tre forhånds innstillingen gode nok. Innstillingene er:  

 1. Nærdt på talerstolen

  Bildet kan inneholde: rektangel, materiell egenskap, visningsenhet, dataskjermtilbehør, rom.

 2. Nært på talerstolen

  Bildet kan inneholde: utgangsenhet, datamaskin, personlig datamaskin, dataskjermtilbehør, rektangel.

 3. Total bilde av rommet og tavlene rette fra bakre del av rommet. 

  Bildet kan inneholde: interiørdesign, bord, rektangel, visningsenhet, stol.

   

BLENDING – LYS 

Den nest siste «Knappen» på bunnlinjen er «BLENDING – LYS» I denne menyen har du kontrollen lerret og blednings gardinene. De kan styres opp og ned etter behov. Det er ikke så mye mer i menyen. 

Bildet kan inneholde: font, duppeditt, elektronisk apparat, teknologi, multimedia.

AVSLUTT 

Den siste knappen på raden er «AVSLUTT» når du trykker på denne får du opp en nedtellings og en knapp for å stoppe nedtellingen. Hvis du lar panelet være vil Projektor skru seg av og lerret gå opp av seg selv, og rommet vil være tilbake der det var da du kom inn.

Utskrifts utgave  

Av Odin Mikal Ekstrøm
Publisert 9. mai 2022 15:49 - Sist endret 27. mai 2022 10:44