Bruksanvisning for Aud 2, GV01-02-206

Aud 2, GV01-2-206, er et av de to mindre auditoriene i Geitmyrsveien 69, Styringen av rommet skjer fra et touch-panel på foreleser plass ved PC-skjermene. Rommet har et rekke spotter som kan skrus på for å opplyse foreleser bedre bak kateteret.

Bruksanvisning for Aud 2, GV01-02-206 

Når du kommer til rommet, kan du bli møtt av en panel som enten viser en «knapp» med ordene «start», eller av en helt svart skjerm. Hvis skjermen er svart trykk på den og du skal få opp, «start» knappen opp. Når du trykke på knappen vil du bli møtt av hjemskjermen, med følgene meny valg. 

Og volum kontroll knappene på høyre side av skjermen. Lydstyringen styrer lyd ut i salen. Mikrofon lyd og PC-Lyden styrers fra den samme volum kontrollen.

Bildet kan inneholde: lys, produkt, grå, font, materiell egenskap.

PC Laptop

Hvis du trykker på «PC Laptop», vill øver del av skjerm endre seg til følge valg Fast-PC 1, Fast-PC 2, Laptop Analog og Laptop Digital. Lerret rulle ned og projektoren skru seg på. Standard er at systemet starter på den kilden som sist ble valgt. 

For å velge hva som skal vises på lerret vent til systemer er kommer ordentlig opp og det ikke lenger er en status bar over skjermen og velg det ønskede inngangen på panelet. 

Bildet kan inneholde: font, linje, materiell egenskap, rektangel, diagram.

DOKUMENT 

Neste «knapp» langs bunnlinjen er merket «DOKUMENT», dette var engang kontrollen for dokumentkameraer, men dette eksiterer ikke lenger, i dag er dette bare en liten HDMI kable som ligger oppe på talestolen som koblet til hvis man velger dette valget. 

 

BLENDING – LYS 

Den nest siste «Knappen» på bunnlinjen er «BLENDING – LYS» I denne menyen har du kontrollere, lyset i rommet (dette virker ikke for øyeblikket), dokument lyset, som er området under glassplaten på talestolen, manual lyset, som er lysene langs stråsiden på talestolen og spott kateter som skrur av og på de fire spottene som henger over tilhørerplassene som er rettet mot undervisnings område og  lerret og blednings gardinene, som kan styres opp og ned etter behov.  

Bildet kan inneholde: linje, font, materiell egenskap, rektangel, merke.

AVSLUTT 

Den siste knappen på raden er «AVSLUTT» når du trykker på denne får du opp en nedtellings og en knapp for å stoppe nedtellingen. Hvis du lar panelet være vil Projektor skru seg av og lerret gå opp av seg selv, og rommet vil være tilbake der det var da du kom inn.

Utskrifts versjon

Av Odin Mikal Ekstrøm
Publisert 9. mai 2022 15:59 - Sist endret 9. mai 2022 15:59