Månedens forsker

Nina J. Wang er professor ved Institutt for klinisk odontologi og leder for det tematiske forskningsområdet helsefremmende og forebyggende virksomhet.

Hva forsker du på akkurat nå?

  • kariesprediksjon hos barn
  • kariessituasjonen hos små barn
  • tannhelsetilbudet til små barn
  • forekomsten av fluorose og erosjoner, motivasjon for tannhelseatferd, oral relatert livskvalitet

Hvorfor er denne forskningen viktig?
Karies er et alvorlig problem for en del barn. Dersom risikoindividene og risikogrupper kan identifiseres tdlig, er det et potensial for å unngå mye kariesrelaterte plager og spare ressurser for samfunnet. Dette krever hensiktsmessige metoder for å identifisere de som har kariesrisiko og effektive metoder i det forebyggende arbeidet. Vi vet at barn som får karies tidlig er de som utvikler mest karies senere i livet, og at det er de samme individene som får behov for mye og komplisert tannbehandling i voksen alder.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?
Det er spennende å undersøke hvordan ting henger sammen, å teste ut hypoteser som kan frembringe nyttig kunnskap. Etter mange år som tannlege har jeg erfart det meningsløse i dag etter dag å behandle barn med kares ved å legge fyllinger når vi vet at karies i de fleste tilfellene kan unngås. Det er behov for effektive metoder i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Jeg er opptatt av at barn skal opprettholde god tannhelse, at behandlingsmetodene skal tilpasses barns behov, at tannhelsetjenesten skal organiseres på en hensiktsmessig måte slik at ressursene benyttes der de gir effekt på tannhelsen.

Hvordan foregår forskningen?
Min forskning er epidemiologisk og klinisk. Data samles inn ved klinisk undersøkelse av pasienter og ved bruk av spørreskjema. Det medfører kontakt med tannhelsepersonell, som er en hyggelig del av prosessen. Når data er innsamlet, er analyse med statistiske programmer for å systematisere innsamlingene en spennende del av forskningen. Å diskutere med stipendiater og samarbeidspartnere er en viktig del av prosessen som er svært tilfredsstillende etter hvert som bitene faller på plass, selv om publisering kan være en lang og til tider frustrerende prosess.

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?
De fleste av mine prosjekter initieres etter innspill fra tannhelsepersonell som jobber klinisk med barn. De ser aktuelle problemstillinger og stiller gode spørsmål. Dette er i mange tilfeller utgangspunkt for fruktbare samarbeidsprosjekt med den utøvende tannhelsetjenesten.

Hva gjør du når du har kjørt deg fast i en blindvei?
Som yngre forsker hadde jeg søvnløse netter når jeg støtet på uventede problemer. Nå vet jeg at det er en del av forskningsprosessen at slike utfordringer dukker opp. I slike situasjoner kan det være nyttig å diskutere med dyktige kolleger som forsker på andre områder og ofte kan betrakte temaet fra et annet perspektiv. 

Hva ser du som utfordringen for ditt forskningsfelt fremover?
Helsefremmende og forebyggende virksomhet er et forskningsfelt som helsemyndighetene prioriterer. Det er en utfordring å skape et aktivt forskningsmiljø. For å oppnå dette, er det behov for både penger og økt rekruttering.

 

Publisert 1. okt. 2010 11:07 - Sist endret 7. juni 2017 08:07