2009

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Månedens forsker, professor dr. odont. Bjørn Øgaard, er prodekan for studier ved Det odontologiske fakultet.

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Nina J. Wang er professor ved Institutt for klinisk odontologi og leder for det tematiske forskningsområdet helsefremmende og forebyggende virksomhet.