2008

Publisert 1. okt. 2010 12:38

Anne Aamdal Scheie er professor ved Institutt for oral biologi. Scheie er leder for biofilmgruppen og det tematiske forskningsområdet overflatebiologi og biofilm.

Publisert 1. okt. 2010 12:38

Professor, dr. odont. Ingar Olsen er forskningsdekan ved Det odontologiske fakultet og leder for bakteriologigruppa ved Institutt for oral biologi. Han er også senior research investigator ved Department of Molecular Genetics, Forsyth Institute i Boston. Han har fått en ny anaerob bakterieslekt, Olsenella, oppkalt etter seg, bestående av artene Olsenella uli, Olsenella profusa og Olsenella oviles og også den anaerobe bakteriearten Peptoniphilus olsenii.