Månedens forsker

Professor Zlatko Dembic, Institutt for oral biologi.                

Hva forsker du på akkurat nå?
Innenfor Craniofacial utviklingsbiologi: 

  • The genes important for the development of teeth in the mouse (collaboration with Harald Osmundsen, IOB)
  • The Williams-Beuren syndrome (a collaboration with Stefan Axelsson, Kari Storhaug and Hilde Nordgarden, TAKO, Lovisenberg sykehus). The search for genes involved in disturbance in tooth development due to the hemideletion of the chromosome 7 in humans with the Williams-Beuren syndrome. 

Innenfor Immunologi:

  •  Genetic susceptibility to infectious diseases (tuberculosis) and cancer (breast, colon), (a collaboration with several Croatian Institutions and DeCode company, Iceland).
  • T-cell receptor transgenic mouse model with plasmocytoma. The in vivo response of T-cells to cancer (multiple myeloma), (collaboration with Bjarne Bogen, Center for Immune Regulation, CIR).
     

Hvorfor er denne forskningen viktig?
Vi kan oppdage viktige prosesser i biologi (inkludert immunologi) som kan lede oss videre til utvikling av medikamenter som kan brukes i terapi mot kreft eller andre sykdommer, som for eksempel periodontitt.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?
Jeg ønsker å hjelpe mennesker, og gjennom å oppdage viktige prosesser innen biologi, kan vi utvikle medikamenter som kan brukes i terapi mot kreft og andre sykdommer.

Hvordan foregår forskningen?
Vi har akkurat nå i september publisert to manuskripter, en i kraniofasial utviklingsbiologi og en innen immunologi. Videre er to manuskripter sendt til publisering. Nye prosjekter er på vei inn, og arbeid blir planlagt for neste år.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?
Min forskning er stort sett grunnforskning. Nytten av denne kan være bedre kunnskaper om biologiske mekanismer innenfor ovennevnte områder. Dette kan videre føre til utvikling av nye medikamenter for behandling av forskjellige sykdommer, og kanskje også utvikling av nye tenner.

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?
Ideene kommer jeg gjerne på av meg selv etter lesing av publiserte manuskripter og gjennom diskusjoner med mine kolleger.
 

Hva gjør du når du har kjørt deg fast i en blindvei?
Jeg prøver å finne en annen vei til det samme målet.
 

Hva ser du som utfordringen for ditt forskningsfelt fremover?
Hvordan jeg kan klare å få bedre støtte og forståelse for min forskning - fra staten til universitetet og fakultetet. De vitenskapelige utfordringer og problemstillinger er mange, og ny kunnskap som innhentes, blir utnyttet i forebyggende arbeid på mange nivåer. Innen kraniofasial utviklingsbiologi vil en utfordring være genetikkområdet, særlig gener som er viktige for tannstamme-cellebiologi (celler som kan danne nye tenner). Innenfor immunologi er ny kunnskap om genetisk epidemologi en stor utfordring, eksempelvis kartlegging av gener som kan føre til hyppigere prevalens av kreft og andre infekt-relaterte sykdommer.
 

Publisert 1. okt. 2010 11:06 - Sist endret 30. nov. 2010 14:01