Månedens forsker

Professor dr.med. Magne Bryne, Institutt for oral biologi.  

Hva forsker du på akkurat nå?
Mekanismer for spredning av munnhulekreft

Hvorfor er denne forskningen viktig?
Prognosen for munnhulekreft er fortsatt dårlig med ca 50 % overlevelse etter 5 år. Behandlingsvirkningen er gjerne også store for de som overlever.Vi kan fortsatt ikke godt forutsi hvilke pasienter som overlever eller ikke. Derfor er det vesentlig med økt kunnskap for spredning av svulstene, både for å utvikle nye behandlingsmetoder, samt å utvikle bedre prognostiske parametre.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?
Stor interesse for å forstå biologien innen kreft og den mulige kliniske nytten av forskningen.

Hvordan foregår forskningen?
Vi studerer tidligere pasientprøver fra pasienter med munnhulekreft. Vi har oppfølgingsdata fra disse. Videre studerer vi primært mekanismer for innovasjon av munnkreftceller i laboratoriet med ulike metoder. Vi har særlig tro på en 3- dimensjonal co-kultur modell av normal og malign oral slimhinne in-vitro. Vi har lovende resultater fra disse studiene. 3 co-kultur modeller reflekterer generelt in-vivo situasjonen vesentlig bedre enn tradisjonelle 2 D metoder.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?
Kan bidra til utvikling av nye medikamenter som særlig kan hemme kreftinvasjon. Videre har vi allerede bidratt ganske mye til å etablere nye prognostiske faktorer som trolig er bedre enn det histologiske systemet som er anbefalt av WHO. Et nytt diagnostisk system jeg foreslo i 1989 anvendes i en del institusjoner internasjonalt i dag i behandlingsplanleggingen av munnhulekreft.

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?
Entusiasme, erfaringer og litteratur

Hva gjør du når du har kjørt deg fast i en blindvei?
Forsøker å kjøre inn i en ny vei.

Hva ser du som utfordringen for ditt forskningsfelt fremover?
Tilstrekkelig tilgang på godt klinisk materiale og svært kompliserte biologiske mekanismer for kreftspredning som vanskeliggjør utvikling av forbedret behandling

 

 

 

 

Publisert 1. okt. 2010 11:06 - Sist endret 14. nov. 2010 16:33