Forskerprofil

Postdoktor Tove I. Wigen ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag ved Institutt for klinisk odontologi. Hun forsker på tannhelse hos førskolebarn og risikoindikatorer for karies hos disse.

Hva forsker du på akkurat nå?

  • Risikoindikatorer for karies hos førskolebarn
  • Tannhelseatferd hos førskolebarn
  • Samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og tannhelsetjenesten
  • Innkallingsintervall hos førskolebarn i den offentlige tannhelsetjenesten

Hvorfor er denne forskningen viktig?

De fleste småbarn i Norge har god tannhelse, men noen barn utvikler karies i førskolealder. Disse barna ønsker vi å få identifisert tidlig og helst før karies er synlig klinisk. Identifikasjon av barn med risiko for å utvikle karies er ønskelig slik at forebyggende tiltak kan iverksettes, og behandling startes hos de barna som har utviklet karies. Hvis karies forebygges eller behandling startes tidlig kan smerter og andre følger hos småbarn unngås. Vi vet at de som får karies tidlig er de som får mest karies senere i livet, og tannrestaureringer må vedlikeholdes. Hvis karies kan forebygges hos barn vil samfunnet spare ressurser.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?

Det er spennende å se hvordan ting henger sammen. Etter mange år i klinisk tjeneste med barn er det nyttig å kunne teste ut problemer fra klinikken, og se sammenhenger som etter hvert kan komme til nytte i klinikken. Jeg er opptatt av barns tannhelse, og at barn skal få like godt tannhelsetilbud som voksne. Tilbudet som gis må tilpasses barn og deres familier.

Hvordan foregår forskningen?

Denne forskningen foregår i samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten, og jeg har også samarbeid med Folkehelseinstituttet og Den norske mor- og barnstudien. Datainnsamling foregår via spørreskjema til foreldre og tannhelsepersonell, samt klinisk tannundersøkelse av barna. Dette gir mulighet til samarbeid med tannhelsepersonell i tannhelsetjenesten og møte med barn og foreldre på tannklinikkene. Etter datainnsamling registreres data før analysearbeid kan starte og man ser resultater. Analyse av data og diskusjon av resultater er en spennende del av forskningen.

 

"For egen del synes jeg ofte det er nyttig å gå en tur i skogen og prøve å tenke igjennom problemstillingene på nytt og få litt bredere fokus på tanker/ideer."

 

 

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?

Nytte av forskningen har man i tannhelsetjenesten og i helsestasjonstjenesten, i klinisk arbeid med barn og foreldre, og til å styrke samarbeid mellom tannhelsetjenesten og helsestasjonstjenesten. Resultater fra forskningen kan benyttes i identifikasjon av barn med risiko for å få karies, slik at ressurser kan benyttes til de som trenger det mest noe som myndighetene legger til grunn i utredning om fremtidens tannhelsetjeneste.

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?

Mange av ideene i denne type forskning kommer fra tannhelsepersonell i klinisk tjeneste. Spørsmål eller forhold klinikerne opplever som problemer i sin kliniske hverdag kan vi benytte i utarbeidelse av problemstillinger å forske på. Å ha kontakt med klinikere er derfor viktig i denne type forskning.

Hva gjør du når du har kjørt deg fast i en blindvei?

For egen del synes jeg ofte det er nyttig å gå en tur i skogen og prøve å tenke igjennom problemstillingene på nytt og få litt bredere fokus på tanker/ideer. Det er også nyttig å diskutere med kolleger, gjerne noen som ikke jobber med aktuelt prosjekt og som kan se problemstillingene fra en annen synsvinkel.

Hva ser du som utfordringen for ditt forskningsfelt fremover?

Helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid er noe det satses på. Noe av utfordringene er å finne metoder til å benytte kunnskapen vi etter hvert erverver i forskning ute i klinisk tjeneste. Vi trenger rekruttering og ressurser slik at gode forskningsmiljøer kan opprettholdes og samhandling mellom tannhelsetjeneste og andre deler av helsetjenesten, for eksempel helsestasjonstjenesten, kan styrkes.

Publisert 14. mars 2012 10:39 - Sist endret 14. mars 2012 10:39