English version of this page

Forlengelse og permisjoner

Alle kandidater plikter å ha gyldig opptaksavtale underveis på ph.d.-programmet. Du må søke om forlengelse dersom du skulle bli forsinket i forhold til opprinnelig avslutningsdato.

Lovfestede permisjoner

Lovfestede permisjoner omfatter blant annet sykdom og fødsel og gir automatisk rett til forlengelse på ph.d.-programmet, men du må sende inn bekreftelse fra NAV, arbeidsgiver eller annen relevant instans der permisjonens varighet fremgår.

Bekreftelse på lovfestet permisjon sendes til postmottak@odont.uio.no

Du kan se ny avtaleperiode i StudentWeb etter at lovfestet permisjon er registrert.

Forlengelse

Søknad om forlengelse bør sendes inn minst tre måneder før opptaksperioden utløper. Du kan sjekke din opptaksperiode i StudentWeb.

Kontakt

Publisert 12. juni 2015 09:18 - Sist endret 9. feb. 2021 12:43