English version of this page

Fremdriftsrapport

Ph.d.-kandidaten og oppnevnte veiledere skal årlig og på fastsatt skjema levere separate skriftlige rapporter om fremdriften i forskerutdanningen. Rapportene skal sendes til og godkjennes av fakultetet.

Hva skal fremdriftsrapporten informere om?

  • progresjon
  • eventuelle problemer i forhold til veileder/fagmiljø eller arbeidsplikt
  • andre utfordringer som kan påvirke gjennomføringen av opprinnelig plan for doktorgradsprosjektet

Hvem skal levere inn?

  • alle doktorgradskandidater som er tatt opp til ph.d.-programmet ved Det odontologiske fakultet
  • alle veiledere, også medveiledere

Rapporten skrives på eget skjema for fremdriftsrapportering. Av personvernmessige grunner skal den sendes i papirform til fakultetet:

Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo, Postboks 1142 Blindern.

Kontakt

Skjema for fremdriftsrapportering

Publisert 4. juni 2015 20:44 - Sist endret 8. feb. 2021 16:06