Titanimplantater med antibiotika stimulerer til benvekst

Et implantat er en kunstig rot som kan benyttes som erstatning for en tapt tann. Det er mulig å erstatte nesten alle tapte tenner med implantater.

Figur 1: Tannimplantat

Titanimplantater

Et implantat er laget i titan, og er formet som en skrue. Implantatet opereres inn i kjevebenet. Det fungerer som en stabil “rot” for den nye tannen. Til implantater kan man feste ulike typer tannerstatninger, som f.eks. kroner, broer eller proteser. Behandlingen innebærer at man lar denne titanskrue (Figur 1) vokse fast i kjevebenet. Når behandlingen utføres, er det viktig at pasienten er frisk, men også pasienter med medisinsk balanserte sykdommer kan få implantater.

 

Nanoteknologi gir nye muligheter

Titanimplantater blir mer og mer populære, og pasienter som ikke har friskt nok kjeveben ønsker også slike. Dette gjør at det er interessant med titanimplantater som er overtrukket med biomolekyler for å forbedre bendannelse og skape en direkte kobling mellom ben og implantat (osseointegrasjon). For tiden er dette ikke kommersielt tilgjengelig.

Ved avdeling for Biomaterialer har man utviklet nanoteknologi som danner et nano-tynt lag av hydrogen-molekyler på titan overflater (Figur 2).

Figur 2: Elektrokjemisk prosess som legger nano- tynne lag med hydrogenatomer på en overflate.

Figur 3: Doxycyclin (grønn)på en titan overflate fanget med konfokal mikroskop.

Vi bruker hydrogen til å binde biomolekyler på titanbaserte materialer. Et av biomolekylene som vi har brukt, er doxycyclin (Figur 3).

Dette stimulerer til benvekst samtidig som det dreper bakterier. Studier har vist svært goder resultater både i dyreforsøk og på celler. Slike moderne implantater åpner for behandling av nye pasientgrupper.

 

Av PhD student Martin S. Walter, PhD student Matthias J. Frank, 1.amanuensis Håvard J.Haugen
Publisert 3. juli 2013 12:45