2022

Bildet kan inneholde: væpne, øyevipper, flash fotografering, nakke, erme.
Publisert 7. mars 2022 14:02

Gir nye teknikker innen bildeanalyseverktøy oss ny kunnskap for å evaluere dannelse av nytt bein? Ja, de nye teknikkene gir oss masse ny kunnskap, men de gamle teknikkene gir fortsatt viktige resultater når forskerne vurderer dannelse av bein med ulike biomaterialer.