2022

Tormod Krüger på laboratoriet
Publisert 21. okt. 2022 14:05

Tormod Krüger har undersøkt om celler som er sentrale ved remodellering og nydanning av ben blir påvirket av medisiner brukt mot benskjørhet. Funnene kan bidra til et mer fullstendig bilde rundt utviklingen av medikament-relatert kjevebensnekrose.

Henrik Skjerven viser fram PC-skjerm med digitalisert versjon av implantater brukt i doktorgradsstudien
Publisert 27. juni 2022 10:43

Henrik Skjerven har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt om digitaliserte arbeidsmetoder for å sette inn tannimplantater bidrar til at plasseringen blir mer nøyaktig enn ved manuelle metoder.

Bildet kan inneholde: væpne, øyevipper, flash fotografering, nakke, erme.
Publisert 7. mars 2022 14:02

Gir nye teknikker innen bildeanalyseverktøy oss ny kunnskap for å evaluere dannelse av nytt bein? Ja, de nye teknikkene gir oss masse ny kunnskap, men de gamle teknikkene gir fortsatt viktige resultater når forskerne vurderer dannelse av bein med ulike biomaterialer.