Barn og unge rammes av slitasjegikt

Artrose, mer kjent som slitasjegikt, forbindes gjerne med eldre mennesker. Ny forskning viser imidlertid oppsiktsvekkende høy forekomst av kjeveleddsartrose hos barn og unge.

Artrose kan også forekomme hos ungdom og barn, men dette er det dessverre lite kunnskap om.I Norge tar det ofte lang tid for ungdom/ barn med ansiktssmerter og kjeve funksjonsproblem å få hjelp til diagnose og behandling. (Illustrasjonsfoto: Jan Unneberg, UiO/ OD)

Årsaker til sykdommen

Årsaker til sykdommen er sammensatt og delvis ukjent. Tidligere har man generelt trodd at artrose kom av økt belastning eller langvarig slitasje av et ledd. De siste 10-20 årene har studier imidlertid vist at sykdommen er mer kompleks, hvor flere av kroppens systemer er involvert i en betennelsesprosess.

Samme diagnose som hos godt voksne pasienter

 -Jeg har sett røntgenbilder av kjeveledd til ungdom som ser ut som kjeveledd hos pasienter over 50 år, sier tannlege og doktorgradskandidat Anna-Karin Abrahamsson.

Abrahamsson forsker på kjeveleddsartrose på Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og har unge pasienter med ansiktssmerter og kjeve funksjonsforstyrrelser som spesialfelt.

Bilde øverst: Friskt kjeveledd på 14-årig jente. Nederst: 13-årig jente med kjeveleddsartrose. Her kan man se at sykdommen har forårsaket en formendring ("nebbdannelse") slik at benet ikke lenger har en normal form. (Foto: Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO/OD)

Oppsiktsvekkende tall

- Muskulære smerter i ansiktet er vanligst, men nyere studier tyder på at forekomsten av sykdom i kjeveleddet (leddpatologi) er overraskende høy, utdyper Abrahamsson. Ofte opptrer muskulære smerter og leddpatologi samtidig. To relativt store røntgenstudier har konkludert med at en tredjedel til en fjerdedel av ungdom med ansiktssmerter og/eller forstyrrelser i kjevefunksjonalitet har forandringer i kjevebenet som tilsvarer artrose.

Tallene er oppsiktsvekkende, mener Abrahamsson. - Innen medisinske kretser er det  fortsatt relativt ukjent at barn og unge kan få en slik diagnose da dette er en sykdom som assosieres med voksne og eldre.

I kneledd har forskning også vist at artrose forekommer hos de unge. En ny amerikansk studie rapporterer om en høy forekomst av bruskskader hos overvektige ungdom/barn med knesmerter.

Får store konsekvenser i dagliglivet

- Munnen og kjeven er en forutsetning for mange av våre primære behov, og om det oppstår problemer her, kan det både få fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser. Jeg har møtt ungdom som har problemer med å spise, som har så vondt at de ikke kan konsentrere seg på skolen, som ikke kan kysse kjæresten sin, og som sier ”nei” til å spise med venner for de ikke kan gape eller fordi kjeven lager så høye lyder, forteller Abrahamsson.

Bør øke tannlegers kompetanse innen utredning og behandling

-  Det er viktig at helsepersonell, enten det er tannleger eller leger,  som skal behandle barn med ansiktssmerter er klar over at barn og unge kan rammes av artrose. Problemene må bli tatt på alvor slik at diagnose og behandling ikke forsinkes, sier Abrahamsson.

En rapport fra Helsedirektoratet i 2011 konkluder det med at tannlegers kompetanse om utredning og behandling av pasienter med ansikts smerter og kjeve funksjonsforstyrrelser bør heves. Som en konsekvens av mangelfull kunnskap om sykdommen har Det odontologiske fakultet ved UiO har økt omfanget av undervisningen innen området i den nye studieplanen for tannlegestudentene.

Anna- Karin Abrahamsson peker på hvor problemene oppstår- i kjeveleddet. Hun har kjeveleddsdiagnostikk som sitt spesialfelt. (Foto: Jan Unneberg, UiO/ OD).

Munnhulen som en del av kroppen

- Å være tannlege er i dag handler om mye mer enn å “jage etter Karius og Baktus”, sier Abrahamsson. Det som skjer i munnen er i et komplekst samspill med resten av kroppen. Derfor er det viktig at undervisningen av nye tannleger justeres etter ny kunnskap og følger de helseutfordringer vi har i samfunnet.

Hun minner om at grunnen til at Oslo kommune innførte gratis skoletannpleie i 1910 var fordi lærerne mente at “tannpine” hos elevene ødela undervisningen. Siden den gang har vi fått nye tannhelseproblemer. En svensk undersøkelse fra 1999 viser at den største “tannhelse-relaterte” grunnen til at barn og ungdom har fravær på skolen, er langvarige eller tilbakevendende smerter fra ”kjeveapparatet”.

Studerer forandringer i kjeveleddet over tid

Anna- Karin Abrahamsson med sin ene veileder, professor Tore Arne Larheim. Kjeveleddet har vært spesialfelt i mange år ved avdeling for Kjeve- og ansiktsradiologi (Foto: Jan Unneberg, UiO)

Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi ved Institutt for klinisk odontologi har gjennom mange år hatt kjeveleddsdiagnostikk som sitt spesialfelt og er blant de fremste forskere i verden på denne problematikken.

I et team med Professor T.A. Larheim og Post doc. Linda Z. Arvidsson ønsker Abrahamsson forske mer på ungdom med kjeveleddsartrose.

-Vi er interessert i hva som skjer med leddforandringene og pasientene over tid, avslutter hun.

Referanser:

  1. Cho BH, Jung YH, Osteoarthritic changes and condylar positioning of the temporomandibular joint in Korean children and adolescents. Imaging Sci Dent 2012; 42: 169-74.
  2. Wang ZH, Jiang L,  Zhao YP, Ma XC. [Investigation on radiographic signs of osteoarthrosis in temporomandibular joint with cone beam computed tomography in adolescents.] Beijing da xue xue bao Yi xue ban = Journal of Peking University Health Sciences 2013; 45: 280-5
  3. Widhalm HK, Seemann R, Hamboeck M, Mittlboeck M, Neuhold A, et al. Osteoarthritis in morbidly obese children and adolescents, an age-matched controlled study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 May 20.
  4. List T, Wahlund K, Wenneberg B, Dworkin SF. TMD in children and adolescents: prevalence of pain, gender differences, and perceived treatment need. J Orofac Pain. 1999; 13(1):9-20.

 

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Kjersti Carlsen
Publisert 19. sep. 2014 08:04 - Sist endret 7. juni 2019 11:37