Immunforsvaret misforstår cellefeil

Tenk deg at du er så tørr i munnen at du kvier deg for å kysse den du er glad i. Du opplever at tungen setter seg fast i ganen, og det blir vanskelig å svelge mat. Sår i munnen og hull i tennene er et stadig tilbakevendende problem.

Foto: Jan Unneberg, UiO/OD

Du er trøtt hele tiden, selv om du har sovet hele natten, har vondt i muskler og ledd, og forstår ikke hvorfor det føles som om du har et sandkorn i øyet som ikke forsvinner. Dette er vanlige symptomer for personer med Sjögrens syndrom. På Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har forsker Tone Berge Enger sett nærmere på hva som forårsaker denne sykdommen, under veiledning av professor Janicke C. Liaaen Jensen og professor Hilde Kanli Galtung.

Hva er Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom er en av våre vanligste autoimmune revmatiske sykdommer. Dessverre er det mange som ikke har hørt om sykdommen, noe som fører  til at en del mennesker går rundt med plager de ikke kan forklare. Ved en autoimmun sykdom går immunforsvaret til angrep på kroppens egne organer. For Sjögrens syndrom er det primært spyttkjertlene og tårekjertlene som angripes, og kronisk betennelse fører til munn- og øyetørrhet. I all hovedsak er det kvinner i overgangsalderen som rammes av Sjögrens syndrom, men også yngre mennesker kan få sykdommen.

Foto: Jan Unneberg, UiO/OD.

Eget vev- årsak til sykdommen?

Foreløpig vet vi lite om hva som er årsak til sykdommen, men ulike miljømessige, immunologiske og genetiske faktorer har vært foreslått som forklaringer på hvorfor noen individer utvikler Sjögrens syndrom. En ny, alternativ forklaringsmodell, er om årsaken til hvorfor immunsystemet angriper eget vev ligger i selve vevet. Forsker Tone Berge Enger ved Det odontologiske fakultet har i sine studier sett på om forandringer i funksjon og struktur av spyttkjertelceller kan være med på å forklare hvordan sykdommen utvikler seg.

Feil i cellestruktur

Hva skjer dersom cellestrukturen i vevet forandrer seg? Kan en slik endring i kjertelvevet forklare hvorfor sykdommen oppstår?

Resultatene av Engers forskning tyder på at pasienter med Sjögrens syndrom har feil i kjertelcellene som påvirker cellenes funksjon. Cellene med endret funksjon kan oppfattes som farlige av kroppens immunforsvar.  For å beskytte seg mot det farlige, angriper kroppens immunsystem disse cellene, noe som resulterer i betennelse i vevet og en forverring av symptomene. Feil i kjertelcellene kan derfor delvis være med på å forklare utviklingen av Sjögrens syndrom.

Oppdagelsen til Enger kom gjennom forsøk på mus med en Sjögrens- liknende sykdom. Enger konstanterte at disse musene hadde feil i cellestrukturen i kjertelvevet allerede tidlig i fosterutviklingen. Disse feilene fant man ikke hos friske mus. Mest interessant var at man fant de samme feilene i cellestrukturen i spyttkjertler hos mennesker med Sjörgrens syndrom. Disse funnene er altså med på å understøtte teorien om at feil i kroppens eget vev kan være en av årsakene til sykdommen.

 

Foto: Jan Unneberg, UiO/OD
Noen ganger kan man være så tørr i munnen at tungen setter seg fast i ganen.

Viktig med diagnose

Selv om det ikke finnes en kur for Sjögrens, er det viktig at riktig diagnose blir stilt så tidlig som mulig. Dette fordi pasientene må følges opp for å sikre riktig behandling. En behandling som tar sikte på å både lindre og forebygge de plagene som pasienten kan få ved å ha for lav spyttproduksjon. Sykdommen kan også utvikle seg fra munn- og øyetørrhet til å ramme andre organer som lunger, hud, ledd og muskler. Dette vil naturligvis føre til at livskvalitet påvirkes.

 –Jeg har møtt pasienter som har så redusert livskvalitet at et vanlig sosialt liv blir vanskelig, forteller Enger. Siden sykdommen er underdiagnostisert, leter man kanskje etter andre forklaringer for å forstå sine egne plager. Når det er usikkerhet knyttet til en diagnose, er det mange mennesker som begynner å tenke på om det noe man selv har gjort som forårsaker plagene. Ved å få påvist Sjögrens syndrom, vil pasienten frikjennes for eget ansvar , og få en forklaring på symptomene. Og selv om det ikke finnes en helbredende kur, kan ulike tiltak iverksettes for å lindre symptomene. Dette kan igjen føre til at pasienten får økt  livskvalitet, avslutter Berge Enger.

 

Kilder:

  • Enger, Tone Berge; Aure, Marit Høyberg; Jensen, Janicke Liaaen & Galtung, Hilde (2014). Calcium signaling and cell volume regulation are altered in Sjögren's Syndrome. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357. doi: 10.3109/00016357.2013.879995
  • Enger, Tone Berge; Samad-Zadeh, Arman; Bouchie, Meghan P.; Skarstein, Kathrine; Galtung, Hilde; Mera, Toshiyuki; Walker, Janice; Menko, A. Sue; Varelas, Xaralabos; Faustman, Denise L.; Jensen, Janicke Liaaen & Kukuruzinska, Maria A. (2013). The Hippo signaling pathway is required for salivary gland development and its dysregulation is associated with Sjögren's syndrome. Laboratory Investigation.  ISSN 0023-6837.  93(11), s 1203- 1218 . doi: 10.1038/labinvest.2013.114
  • Palm, Øyvind; Garen, Torhild Oddveig; Enger, Tone Berge; Jensen, Janicke Liaaen; Lund, May-Brith; Aaløkken, Trond Mogens & Gran, Jan Tore (2013). Clinical pulmonary involvement in primary Sjogren's syndrome: prevalence, quality of life and mortality--a retrospective study based on registry data.. Rhematology Int.  ISSN 1462-0324.  52(1), s 173- 179 . doi: 10.1093/rheumatology/kes311

 

Emneord: Sjögrens syndrom, cellebiologi Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 24. nov. 2014 08:56 - Sist endret 5. mai 2021 11:43