Kan nytt bein dannes i en gele?

Å bli eldre er et privilegium, men med økt alder øker også risikoen for sykdom. I munnhulen er det sykdommer som angriper bein og vevet omkring tenner og implanter, såkalte periodontale og peri-implantale sykdommer, som kan bli et problem når man blir eldre.

Bilde av forsker med

Foto: Margit B.Selsjord OD/UiO

Konsekvensen av disse sykdommene kan være at beinet som tannen er festet i forsvinner, og tannen kan falle ut, eller at vevet rundt implantatet blir så betent at implantatet må skiftes ut. 

Bildet kan inneholde: Mann, Hånd, Menneskelig, Munn, Kjeve.
Manuel Schweikle har forsket på hvordan beindannelse skjer i en vannbasert gele. Foto: Margit B.Selsjord, OD/UiO

Nye materialer og metoder

For å kompensere for de ødeleggende konsekvensene av disse sykdommene, må man finne nye materialer og metoder som kan legge til rette for nydannelse av bein. I en nylig publisert doktorgrad har Manuel Schweikle, stipendiat ved Det odontologiske fakultet, forsket frem en gele som har potensiale til å bli et nytt behandlingsalternativ for disse sykdommene.

Miljø som ligner beinet

Schweikle oppdaget at en vannbasert gele, en såkalt hydrogel som inneholder amorfe kalsiumfosfat-mineraler, skaper et miljø som ligner det naturlige beinet.

— Når denne spesielle hydrogelen har blitt plassert i den ødelagte delen av beinet, vil beinceller fra omkringliggende vev migrere inn, forklarer han.  

Beincellene vil deretter starte en nedbrytningsprosess av gelen og mineraler den inneholder, og begynne å lage nytt bein.

Årsaken til at beinet dannes raskere i denne spesielle gelen, er å finne i den amorfe strukturen til disse mineralene.

— En amorf struktur, forklarer han videre, betyr at strukturen på atomnivå ikke har en regelmessig oppbygning. Dette gjør det enklere for beinceller å bryte ned de amorfe kalsiumfosfat-mineralene, og omgruppere dem til beinmineraler. Rett og slett å lage nytt bein.

Mange ulike metoder

— Det var viktig å undersøke effekten hydrogelen hadde på beinceller, sier Schweikle, og mange forskjellige metoder ble anvendt for å beskrive de mekaniske, strukturelle, kjemiske og biologiske egenskapene til hydrogelen.

Avhandlingen tok også for seg hvordan hydrogelen kan lages, og demonstrerte hvordan beinceller trives i dette beinlignende materialet. Et klart funn var en mer effektiv nydannelse av bein.

Et mulig behandlingsalternativ

— I et samfunn med stadig flere eldre, vil omfanget av periodontale sykdommer øke, og vi har med denne forskningen skissert et potensielt behandlingsalternativ, utdyper Schweikle. - Dette er en behandling som både er enkel, og ikke minst effektiv, og som i tillegg har et potensial til å være samfunnsøkonomisk gunstig, samt spare den enkelte pasient for unødig lidelse ved at behandlingen er så skånsom, avslutter Schweikle.

Referanser:

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 14. mai 2019 13:40 - Sist endret 4. feb. 2022 12:09