Sikre forskningsfunn viser en tydelig sammenheng mellom tap av lukt og smak og Covid-19

Det er en av hovedkonklusjonene i en nylig publisert artikkel Chemical Senses, hvor forsker Bano Singh ved Det odontologiske fakultet er en av forfatterne. Studien er svært omfattende og består av 100 lukt- og smaksforskere fra mer enn 50 land.  

Koronavirus illustrasjon

Foto: Colurbox

I tillegg fant forskerne ut at kjemesthese, som handler om berøring og smertesans i slimhinnene, også ble påvirket av Covid-19.

Hvorfor begynte dere å jobbe med denne problemstillingen?

Da vi plutselig ble hardt rammet av SARS- CoV-2 virus og Covid-19  ble erklært  for en global pandemi, fokuserte klinikere rundt omkring i verden på symptomer som feber, fatigue, tørrhoste, vondt i hode, diaré. Samtidig begynte det å komme observasjoner om plutselig tap av luktesans fra Kina, Italia.

Bildet kan inneholde: væpne, skulder, ledd, jobb, samtale.
Forsker Bano Singh utfører en luktetest. Foto: Fredrik Haugen Pederesen OD/UIO.

Vi ønsket å gjøre systematisk forskning for å finne ut om tap av luktesans var assosiert med Covid-19. I tillegg ønsket vi å finne ut om tap/ forvrenging av smakssans og endring i kjemesthese som altså handler om følelse av varme/kulde/ising/sviing/prikking i slimhinnen, var forårsaket av Covid-19.

 

Hvordan arbeidet dere med denne studien?

Det ble det rekruttert 4039 forsøkspersoner fra 41 land . I og med at vi ikke kunne ta kontakt med forsøkspersoner fysisk, pga høy smittefare og ulike karantene tiltak, lagde vi et digital spørreskjema på 10 forskjellige språk.

 

Hvordan fikk dere kontakt med Covid-19 pasienter?

Vi oppsøkte Covid-19 pasienter gjennom TV, nyheter, aviser.  I tillegg lagde vi videofilmer som vi delte i sosiale medier. Vi forsøkte også å kontakte helsestasjoner, legesentre og sykehus hvor det foregikk koronatesting for å henge opp flyers med informasjon om prosjektet vårt. Vi fikk også veldig god kontakt med noen bydeler i Oslo, og vi er svært takknemlige for at de delte ut informasjon om prosjektet vårt til aktuelle forsøkspersoner.

 

Fortell litt om metoden?

Vi delte forsøkspersoner i to grupper: Gruppe 1 Som fikk Covid-19 diagnose ut i fra klinisk vurdering og Gruppe 2 som fikk Covid-19 diagnose etter en laboratoriet test. Pasientene besvarte spørsmål om hvordan deres luktesans, smakssans og kjemothese var før de ble syke og etter/under Covid-19.  De oppga svarene på en skal fra 0 -10 hvor 0 var ingen sans og 10 var veldig bra sans.  Alle tre modaliteter: lukt, smak og kjemothese ble undersøkt.

Hva viser resultatene deres?

Resultatene viser at tap av lukt, smak og kjemothese er assosiert med COVID19. De fleste av våre forsøkspersoner rapporterte veldig alvorlig grad av tap av luktesans (ca 89%), alvorlig grad av tap av smakssans (ca 76%) og mindre alvorlig grad av forstyrrelser i kjemothesen (ca 46%). Se figur.

 

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, parallell.

Tap av luktesans var ikke assosiert med tett nese, som vanligvis er årsak av tap av luktesans under forkjølelsen.  Forvrengning i lukt (parsomia) og lukthallusinasjoner (phantosmia) var sjeldent rapportert.  Når det gjelder tap av smakssans, tap av saltsmak ble oftest rapportet, men tap av andre smakskvaliteter; søt, sur, bitter og umami ble også nevnt.  Tap av kjemothese var oftest rapportert i sammenheng med enten redusert lukt eller smak. Mens tap av luktesans og smakssans kunne forekomme uten tap av kjemothesen. Kjemothesen er opplevelse av lukter som ethanol, amoniakk og matvarer som chilli og menthol.

Ingen forskjeller ble funnet i forekomst av tap av luktesans, smakssans og kjemothesen i de to gruppene vi undersøkte.

Hvordan er funnene deres viktige i den store sammenhengen med Covid-19 pandemien?

Disse funnene kan være viktige for å begrense spredning av pandemien. Vi tenker at hvis noen opplever plutselig tap av de nevnte sansene, kan det være tegn på Covid-19. Da anbefaler vi at pasientene går i karantene og oppsøke fastlegen for testing. Samtidig vil vi gjøre befolkningen oppmerksom på at tap av sanser kan også komme av mange andre årsaker.

Hvor lenge varer tap av sanser hos Covid-19 pasienter og finnes det noe behandling for det?

Våre observasjoner, som ikke er publisert i denne artikkelen, viser dessverre at hos noen kan tap av sansene kan vare lenge. Det er veldig frustrerende for pasienter som sliter med det. Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av lukt- og smaksforstyrrelser ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin. Alt med Covid-19 er veldig nytt for oss. Vi kan ikke garantere at vi kan få tilbake normal luktesans og smakssans hos våre pasienter men vi kan gjøre et forsøk.

 

 

 

Publisert 3. juli 2020 16:18 - Sist endret 3. juli 2020 17:27