Biomaterialer i prestisjetungt tidsskrift

I samarbeid med University of California har Avdeling for biomaterialer publisert en artikkel i Chemical Society Review. Tidsskriftet har høyere innflytelse enn de navngjetne Nature og Science.

Grafikk fra forskernes artikkel i Chemical Society Review.

Grafikk fra forskernes artikkel i Chemical Society Review.

Chemical Society Review har en impact facor på 42.8. Dette er høyere enn både Nature som har 42.7 og Science med 41.8. Så vidt vi vet har ingen på fakultetet fått antatt en artikkel med så høy impact factor før.

Forfatterne av artikkelen «Biological responses to physicochemical properties of biomaterial surface» er Maryam Rahmati, Eduardo A. Silva, Janne E. Reseland, Catherine A. Heyward og Håvard J. Haugen.

Eduardo A. Silva har hatt forskningstermin hos Avdeling for biomaterialer i år, og det har vært et fruktbart samarbeid. Han reiser tilbake til University of California, Davis på slutten av sommeren.

Kort beskrivelse av artikkelen

Biomedisinske forskere er inspirert av kjemidrevne prosesser som finnes i naturen til å utvikle biomaterialer som lovende diagnostiske verktøy, terapeutiske løsninger eller erstatninger av vev. Artikkelen tar bl. a. for seg biokompatibilitet i sammenheng med kjemi, hva det er og hvordan vi skal vurdere det. Forskerne beskriver bidrag fra både biokjemiske signaler og biomaterialer, samt hvordan de kan harmonisere dem. Den tar også for seg biokjemiske signaltransduksjonsveier og ingeniørprinsipper for utforming av biomaterialer med vekt på overflatefysikokjemi.

Les artikkelen i tidsskriftet (engelsk)

Publisert 21. juli 2020 11:29 - Sist endret 3. des. 2021 15:18