Fagplan for kjeve - og ansiktsradiologi 

Generell informasjon

Avdeling for kjeve-og ansiktsradiologi har ansvar for radiologiundervisningen i

  1. Grunnutdanningen av tannlegestudenter
  2. Spesialutdannelsen i kjeve-og ansikts radiologi
  3. Tannpleierutdanningen av tannpleierstudenter
  4. Lisensprogram for tannleger fra ikke EØS-land


Grunnutdannelse i oral radiologi for tannlegestudenter

Overordnet mål for undervisningen er å utdanne tannlegestudenter med en høyt utviklet radiologisk diagnostisk kompetanse. Dette målet skal bidra til å oppfylle fagavdelingens visjon om "strålende diagnostikk ut til befolkningen" . Undervisningen består av forelesninger, problembaserte læringsoppgaver (PBL), seminarer og veiledning. Store deler av undervisningen er i dag tilrettelagt for et nettbasert fleksibelt læringsmiljø.

Preklinisk undervisning

Fokus på undervisning i lovverk/forskrifter for røntgenapparatur, teoretisk røntgenfysikk, strålehygiene og strålevern, samt røntgen anatomiundervisning.

Klinisk undervisning

Fokus på utførelse av radiologiske undersøkelser (BW/periapikale/okklusale/og OPG undersøkelser) av høy kvalitet på film og digitale medier. De radiologiske undersøkelsene omfatter indikasjonsstilling, teknisk utførelse og bildekvalitetsvurdering, samt diagnostisk utredning av patologiske tilstander i tann og kjeveområdet.

 

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 21. feb. 2011 14:10