Utstyr og hjelp

Utstyr og hjelp til klinisk tjeneste

Klinisk arbeidsplass

På klinikksalen disponerer hver student en arbeidsunit i sin kliniske tjenestetid. Dette vil si at uniten deles med andre studenter. Arbeidsplassen må rengjøres/desinfiseres før arbeidet med pasient påbegynnes, og ryddes/rengjøres ved øktens avslutning.

I tilknytning til salen ligger tre servicerom: 
Resepsjonen, Skranken og Administrasjonskontoret.
Skranken anviser arbeidsplass. Der skjer ekspedisjoner til og fra laboratorier og betaling av honorarer. Innkommende telefoner til studentene skal kanaliseres gå via fakultetets sentralbord - 22852000. Administrasjonskontoret tar seg av problemer knyttet til journaler, registrering, godkjenning og annet papirarbeid. 
De fleste forbruksvarer er lagt ut på salen, spesielle varer må hentes i skranken.

Laboratorieplass (5.etasje) 

Hver student disponerer en låsbar skuffsekssjon på laboratoriet. Nøkkel utleveres av Ranheid Johansen. Antall arbeidsplasser er langt mindre enn antall studenter. Laboratorieplassene må derfor være til felles avbenyttelse liksom utstyret på gips/pusse-rom. Utstyret på tannteknikernes del av laboratoriet er ikke til studentenes disposisjon.
Lærerstab. Instruktørtannlegene følger studentene i det daglige arbeidet på pasient og kontrollerer at arbeidet utføres forsvarlig. Oppslag på salen viser hvilken instruktør som står til disposisjon for den enkelte student til enhver tid. Vitenskapelig ansatt personale (amanuenser og professorer) har vakttjeneste som ansvarshavende på omgang. Oppslag på salen viser den enkelte lærers tjenestetid. Undervisningstannteknikerne har sin arbeidsplass på laboratoriet i 5.etasje. Deres oppgave overfor studentene er å veilede, ikke å utføre praktisk laboratoriemessig rutinearbeid. 

Klinikkpersonale

Det er fast personale til betjening av klinikksal, laboratorium, administrasjonskontor, skranke og resepsjon. Vi har ikke personale som kan utføre tannlegesekretærarbeide for studentene uten i spesielle situasjoner.

Publisert 18. mai 2009 10:29 - Sist endret 7. nov. 2010 15:05