Avdeling for tannpleievitenskap

Ord om tannpleievitenskap

 

Fagavdelingens hovedansvar er knyttet til drift av bachelorprogrammet i tannpleie og forskning og formidling av det tannpleiefaglige. 

Bachelorprogrammet i tannpleie

Avdelingen har et særlig ansvar for tilretteleggingen av innhold og undervisning i bachelorprogrammet i tannpleie.

Programmet tar opp omlag 30 studenter årlig. Studiet er 3-årig og kvalifiserer til en bachelorgrad i tannpleie og autorisasjon som tannpleier.

Studentene i tannpleie får undervisning og klinisk veiledning av svært kompetente lærere, både på campus og i ekstern praksis. Bachelorprogrammet i tannpleie har i tillegg tilgang på høy kompetanse fra fakultetets øvrige fagmiljøer innen oral biologi og klinisk odontologi.

Mer om bacelorprogrammet i tannpleie

Klinisk praksis

På fakultetets studentklinikker får pasienter utført en grundig klinisk undersøkelse og helhetlig behandling av studenter i tannpleie. Tannpleierstudenters kliniske praksis er forankret i et helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Det legges vekt på

  • godt klinisk håndverk
  • tilvenning til tannbehandling
  • pasientkommunikasjon
  • styrking av pasientens egne ressurser

Ved behov henvises pasienter til fakultetets øvrige klinikker for videre utredning eller behandling.

Forskning og formidling

Avdeling for tannpleievitenskap har også et særlig ansvar for forskning, utvikling og formidling av kunnskap spesifikt for det tannpleiefaglige.

Vi forsker på

  • pasientstøtte
  • mestringsstrategier
  • pasientmedvirkning
  • motivasjonsteori
  • angst
  • sammenhenger mellom oral helse og livskvalitet i et folkehelseperspektiv
Publisert 26. feb. 2020 10:26 - Sist endret 1. feb. 2021 11:01