English version of this page

Studier

Løpende student utenfor inngangen til De odontologiske klinikker

Foto: Jan Unneberg, OD/UiO

Studietilbud

Bachelor

5-årig master og profesjon

Spesialist- og forskerutdanning

Emner

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner

Alle emner innen Odontologi

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

  • Registrering 
    • semesteravgift, frister, studentkort, bytte seminargruppe m.m.
  • Eksamen 
    • sykdom, trekk, begrunnelse, klage, karakterutskrift m.m.
  • Permisjon,
    • redusert studieprogresjon og utsatt studiestart.
  • Tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester i utlandet!

Karrierevalg for OD-studenter

Våre studenter har flere muligheter etter ferdig utdannelse.

Læringsressurser

Læringsressurser til bruk i studiene ved Det odontologiske fakultet.

Tannlegestudiet

Lurer du på hvordan det er å være student på det odontologiske fakultet ved UiO?
Se filmen!

Tannpleierstudiet

Lurer du på hvordan det er å være tannpleier ved fakultetet? Se og hør filmen!

Last ned mediefil

Kontakt oss

Studiehenvendelser: studiekonsulent@odont.uio.no

Si fra om læringsmiljøet

UiO er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra både når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Du kan velge å gi tilbakemeldingene muntlig eller skriftlig