Eldre kan ha tygget seg til Alzheimer

Norske og engelske forskere har sett på mulige sammenhenger mellom bakterier, virus og sopp fra munnen, og utviklingen av Alzheimers sykdom. Det de har funnet overrasker dem.

Bakterier fra munnen er funnet i hjernen hos Alzheimers-pasienter. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Alzheimers sykdom er den vanligste formen for aldersdemens, som rammer nesten annenhver person over 90 år. Alzheimers er forbundet med funksjonstap i hjernen, og forskere verden rundt vet lite om dens årsaker. Sykdommen legger beslag på store resurser i eldreomsorgen, og har ingen behandling.

Alzheimers sykdom forekommer i to former: tidlig Alzheimer og sen Alzheimer. Den siste utgjør hele 98 % av tilfellene. Sen Alzheimer har trolig mange årsaker, men karakteristisk for denne varianten er blant annet betennelse i hjernen. Betennelsen kan være utløst av en infeksjon lokalt i hjernen, eller fra en infeksjon i andre deler av kroppen.

Professor Ingar Olsen har sammen med postdoktor Sim K. Singhrao sett på mulige sammenhenger mellom mikroorganismer i munnhulen, det vil si bakterier, virus og sopp, og utviklingen av den sene varianten av Alzheimers sykdom.

Transporteres fra munnen til hjernen

Periodontitt er en tannløsningssykdom, hvor tannkjøttet er betent og pasienten har dype lommer rundt tennene. I disse lommene er det store mengder bakterier, virus og sopp, som har fellesbetegnelsen mikroorganismer. Disse ligger tett opptil blodårene, der de kan komme over i blodbanene.

Når du har periodontitt og tygger på en løs tann, kommer mikrober fra lommen rundt tannen, ut i blodbanen hver gang du tygger. Dette kan pasienter med periodontitt oppleve mange ganger daglig, og til sammen kan det være så mye som tre timer i løpet av en dag.

Professor Ingar Olsen. Foto: Per Gran, IOB/UiO
Professor Ingar Olsen. Foto: Per Gran, IOB/UiO.

- Når det er sår og betennelser i tannkjøtt og tannkjøttslomme, er blodårene utvidet, og mikrobene i tannkjøttslommen kommer lett ut i blodårene. Det er blant annet derfor vi har tenkt oss at periodontitt kan bidra til Alzheimers, sier Ingar Olsen.

Orale bakterier er funnet i hjernen hos Alzheimer pasienter. Også virus og sopp fra munnhulen kan slå seg ned i hjernevevet. Hjernevevet beskyttes av en cellevegg, som kalles blod-hjernebarriere. Når man blir eldre, beskytter ikke denne barrieren like godt mot mikroorganismer. Dette betyr at bakterier, sopp og virus fra munnen kan trenge seg gjennom blod-hjernebarrieren og nå hjernen. Disse orale mikrobene kan forårsake en betennelsestilstand i hjernen over tid, og dermed bidra til utviklingen av Alzheimers sykdom.

Vaksine

Vaksine mot de mikrobene som bidrar til utviklingen av Alzheimers sykdom er en vei å gå. Det er trolig mulig å vaksinere mot gjærsopp, virus og bakterier. Virusvaksine er vanskelig å fremstille, ettersom virus endrer seg hele tiden. For å kunne utvikle en vellykket vaksine, må det forskes mer på hvilke mikrober som er involvert i sykdomsutviklingen.

Blant de mikrobene som hyppigst settes i sammenheng med Alzheimer, er bakterier: spiroketer, Porphyromonas gingivalis, Prevotella, fusobakterier, Actinomyces og Chlamydophila pneumoniae. Blant virus er det herpes virus (Epstein-Barr virus og cytomegalo virus), og blant sopp: Candida. Bortsett fra C. pneumoniae kan alle disse opptre i munnhulen.

Professor Olsen og postdoktor Singhrao er i gang med forsøk, hvor de ønsker å kartlegge hvilke bakterier, virus og sopp som finnes i hjernen hos Alzheimer pasienter. Dersom bakteriene er opphavet, kan de også komme fra andre steder i kroppen, for eksempel fra magen og tarmene.

-Det er vanskelig å bevise at det er orale bakterier som er årsaken til Alzheimers sykdom, fordi det tar så lang tid å utvikle sykdommen. Her har imidlertid dyreforsøk vist lovende resultater. Orale mikrober er neppe alene årsaken, men de kan tenkes å bidra, sier Ingar Olsen.

Det må være noe mer

Det finnes mer enn 900 forskjellige bakterier i munnen, men forskningen på Alzheimer har konsentrert seg om to typer bakterier, spiroketer og Porphyromonas gingivalis.

- Det må være mer, enn de det skrives om. Man kan ikke bare konsentrere seg om to typer bakterier, når det finnes så mange flere som når ut i blodbanene. Dette gjenstår det å bevise, sier Ingar Olsen.

Sim Singhrao
Dr. Sim K. Singhrao. Foto: UCLAN

Det ser ut til å være en klar sammenheng mellom periodontitt og Alzheimers sykdom. Av den grunn er det viktig at personer med betennelse i tannkjøttet får ekstra oppfølging og tilrettelagt behandling, for å forebygge mot en senere utvikling av Alzheimer. Spesielt viktig er dette for eldre, som allerede har utfordringer med tannhygiene og helse.

I en artikkel i Journal of Oral Microbiology i 2015 diskuterer Ingar Olsen og Sim K Singhrao holdepunkter for å tro at orale mikrober, sammen med andre faktorer er involvert i årsakene til Alzheimers sykdom. Pressemelding for artikkelen kan leses hos Co-Action Publishing.

Denne saken er også publisert ved Forskning.no

 

Emneord: alzheimer, periodontitt, bakterier, virus, mikrobiologi, vaksine Av Åslaug Brynildsen
Publisert 9. nov. 2015 13:22 - Sist endret 7. juni 2019 12:14