2020

Celler i kroppen
Publisert 12. nov. 2020 11:42

Ekstracellulære vesikler er små blærer som frigjøres av celler. De inneholder forskjellige typer biomolekyler, f.eks proteiner, nukleinsyrer og lipider, som er viktige for kommunikasjonen mellom kroppens celler, både ved normale fysiologiske prosesser samt ved sykdom. Derfor er det generelt en økende interesse for forskning på ekstracellulære vesikler.

Potential use of S100A14 in predicting aggressiveness of oral cancer.
Publisert 26. mai 2020 12:20

Our previous studies showed that higher levels of S100A14 reduces proliferation and motility/invasion (tumor suppressive function) of oral squamous cell carcinoma (OSCC) cells. In this study, using OSCC biopsies from Norway and Nepal, we aimed to examine whether the level of S100A14 protein can predict aggressiveness of OSCC and thereby survival of OSCC patients.

Direkte og indirekte mekanismer for infisering av hjernen. Diagram, hjerne, organ, mekanismer, munn. Direkte og indirekte mekanismer for infisering av hjernen. Under direkte mekanismer infiserer munnhulen luktebanen (tractus olfactorius), og luktenerven (n. olfactorius) overfører bakterier til hjernen. Gjennom direkte mekanismer infiseres blodet av bakterier i munnhulen. Disse finner veien til hjernen via blod-hjernebarrieren, perivasculære rom og sirkumventrikulære organer.
Publisert 15. mai 2020 09:03

Autisme (ASD) er forbundet med en rekke orofaryngeale tilstander samt dysbiose i den orale mikroflora. Orale bakterier kan finne veien til hjernen i forbindelse med dentale prosedyrer og således bidra til autisme.

Bildet viser en mus som er et forskningsdyr.
Publisert 23. mars 2020 11:45

Lactate treatment shows promising therapeutic potential for several neurological diseases, including Alzheimer’s disease. We studied blood lactate dynamics in mice in order to optimize the administration of lactate.