Aktuelle forskningssaker

Potential use of S100A14 in predicting aggressiveness of oral cancer.
Publisert 26. mai 2020 12:20

Our previous studies showed that higher levels of S100A14 reduces proliferation and motility/invasion (tumor suppressive function) of oral squamous cell carcinoma (OSCC) cells. In this study, using OSCC biopsies from Norway and Nepal, we aimed to examine whether the level of S100A14 protein can predict aggressiveness of OSCC and thereby survival of OSCC patients.

Direkte og indirekte mekanismer for infisering av hjernen. Diagram, hjerne, organ, mekanismer, munn. Direkte og indirekte mekanismer for infisering av hjernen. Under direkte mekanismer infiserer munnhulen luktebanen (tractus olfactorius), og luktenerven (n. olfactorius) overfører bakterier til hjernen. Gjennom direkte mekanismer infiseres blodet av bakterier i munnhulen. Disse finner veien til hjernen via blod-hjernebarrieren, perivasculære rom og sirkumventrikulære organer.
Publisert 15. mai 2020 09:03

Autisme (ASD) er forbundet med en rekke orofaryngeale tilstander samt dysbiose i den orale mikroflora. Orale bakterier kan finne veien til hjernen i forbindelse med dentale prosedyrer og således bidra til autisme.

Bildet viser en mus som er et forskningsdyr.
Publisert 23. mars 2020 11:45

Lactate treatment shows promising therapeutic potential for several neurological diseases, including Alzheimer’s disease. We studied blood lactate dynamics in mice in order to optimize the administration of lactate.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, diagram, parallell.
Publisert 27. jan. 2020 11:38

Et svekket komplementsystem på grunn av genetiske defekter er nylig vist å spille en stor rolle ved Alzheimers sykdom (AD). P. gingivalis er en mester i å undertrykke medfødt immunforsvar. Vår arbeidshypotese er at AD hos noen pasienter skyldes inflammatoriske responser i hjernen utløst av bakterien og dens påvirkning av proteingener i komplement- kaskaden.