Effekten av metronidazole på pasienter med periodontitt

Målet med denne studien var å evaluere effekten på de periopatogene bakteriene P. gingivalis og T. forsythia.

Dette er del av en større klinisk studie som har som mål å evaluere effekten av en-seanse-full-munn-desinfeksjon (FDIS) mot tradisjonell scaling og rot planering (SRP) som foretas over flere seanser, kombinert eller ikke med antibiotika. Bakgrunnen er at mange periodontitt pasienter ikke responderer på tradisjonell SRP behandling, hvorved behandlingen ofte blir supplert med antibiotika, som regel uten at en bakteriologisk diagnose foreligger. Tanken bak FDIS er at muligheten for rekolonisering av allerede behandlede områder reduseres ved at hele munnen behandles i en seanse i motsetning til ved SRP. Det foreligger ikke enighet om hvilken metode som gir best behandlingsresultat hos ulike pasienter.

I denne studien ble etthundre og åttifire pasienter med moderat til alvorlig grad av periodontitt delt tilfeldig i fire grupper, FDIS eller SRP supplert eller ikke med metronidazol. Etter mekaniske behandlingsseanser ble det skyllet med klorheksidin og klorheksidin gel ble applisert i lommer. Målet med denne del av studien var å evaluere effekten på de periopatogene bakteriene P. gingivalis og T. forsythia. Det ble tatt bakterieprøver før, samt tre og tolv måneder etter behandling, der P. gingivalis og T. forsythia ble identifisert ved hjelp av PCR.

Ved starten av studien ble T. forsythia funnet hos nesten alle pasientene, mens P. gingivalis ble funnet hos 47 %.  Tre og tolv måneder etter behandling ble antall P. gingivalis og T. forsythia signifikant redusert blant pasientene som ble behandlet med kombinasjonen FDIS og metronidazol. Tilsvarende effekt ble ikke funnet hos pasientene i de andre behandlingsgruppene.

Forfattere av studien er Hans R. Preus, Per Gjermo, Anne Aamdal Scheie og Vibeke Baelum. Den kliniske behandlingen og bakterieprøvetakingen ble utført av professor H. Preus, IKO. Studien er publisert i Acta Odontologica Scandinavica, 73:4, 258-266.

Publisert 29. okt. 2015 18:21 - Sist endret 29. okt. 2015 18:21