Undertrykker viktige funksjoner hos nøytrofile leukocytter

Bakterien P. gingivalis hemmer nøytrofilenes funksjon, men er samtidig avhengig av en viss grad av betennelse for å skaffe seg næring.

Fig. 1. Stavbakterie i periodontallommen under angrep fra en leukocytt. Foto: Steinar Stølen, UiO.  

Polymorfnukleære leukocytter (nøytrofiler) utgjør en viktig del av det medfødte immunforsvar i gingival-/periodontallommen (Fig. 1). Porphyromonas gingivalis, som er en nøkkelorganisme når det gjelder å fremkalle periodontitt, har i samspill med verten utviklet en rekke egenskaper som kan undertrykke det medfødte immunforsvar til dens egen fordel.

Ingar Olsen og George Hajishengallis har i en artikkel «Major neutrophil functions subverted by Porphyromonas gingivalis», nylig publisert i Journal of Oral Microbiology (2016; 8: 30936 - http://dx.doi.org/10.3402/jom.v8.30936) tatt for seg viktige mekanismer som P. gingivalis benytter for å undertrykke nøytrofile leukocytters funksjoner. I disse inngår hemmet rekruttering og kjemotakse (nøtrofilene vandrer i retning mot bakterielle stoffer, såkalt positiv kjemotakse), resistens overfor produserte antimikrobielle stoffer i nøytrofilenes korn og resistens mot såkalt oksidativ burst (stoffskifte-endringer som følges av kortvarig økning i oksygenforbruk), samt hemming av bakteriedrap og apoptose (celledød hos nøytrofilene). Dyreforsøk har indikert at P. gingivalis benytter i det minste noen av disse mekanismene in vivo til å fremme ubalanse i den periodontale mikrofloraen. Dette fører til betennelse og bentap rundt tenner. 

P. gingivalis har følgelig et imponerende repertoar for å undertrykke lokal medfødt immunitet gjennom sin påvirkning av nøytrofiler. Denne hemmingen er ikke i bakteriens egen interesse med mindre den samtidig er i stand til å utløse en viss grad av betennelse slik at den kan livnære seg på betennelsesprodukter slik som kollagenpeptider og jernholdige produkter. P. gingivalis ser ut til å klare dette gjennom sin store evne til tilpasning. Interaksjon mellom nøytrofiler og P. gingivalis og undertrykking av medfødt immunitet er viktige faktorer i patogenesen til periodontitt.
 

Av Ingar Olsen
Publisert 22. mars 2016 10:14 - Sist endret 22. mars 2016 10:14