Ny kunnskap om munnhulens mikroflora utfordrer dagens «chairside» («ved stolen») diagnostikk

En rekke nye molekylære teknikker benyttes nå for å analysere det orale mikrobiom (mikroflora) ved friske og syke tilstander i munnhulen.

Mennesker er langt mer forskjellig når det gjelder mikrober enn deres genetiske sammensetning. Fargene på venstre side representerer bakterielle fyla (taksonomiske kategorier mellom rike og klasse), mens fargene på høyre side indikerer likhet i menneskers genom (total mengde genetisk materiale). Oftest har vi de samme bakterielle fyla på og i kroppen vår, inklusive munnhulen, men de innbyrdes mengdeforhold kan variere betydelig, dette i motsetning til vår genomsammensetning som varierer lite (Fra Olsen I: The oral microbiome in health and disease, 2016).

Teknikkene inkluderer blant annet HOMINGS (Human Oral Microbe Identification using Next Generation Sequencing), oligotyping, pyrosekvensering, helgenom “shotgun” sekvensering, enkeltcelle-genomsekvensering, metatranskriptomikk, og «community-wide» transkriptomanalyse .

Disse teknikkene har gitt oss ny informasjon om hvor rik og kompleks den orale mikrobiota er. Vi har også blitt i stand til å studere munnhulens mikrobiota i stor skala på grunn av fremskritt innen sekvensering og bioinformatikk. Studiene har vist oss at spesifikke organismer ikke alene er ansvarlige for sykdom men er avhengig av andre organismer, herunder medlemmer av normalfloraen, i et felles samspill som gir mikrobiell dysbiose (ubalanse). 

De har også lært oss at en art kan bestå av stammer med ulik grad av virulens (evne til å fremkalle sykdom). Dette reiser tvil om artsbegrepet som en fornuftig diagnostisk enhet i moderne taksonomi (klassifikasjon og identifikasjon). 

Utviklingen av molekylær mikrobiell diagnostikk har foregått så rask at det nå synes fornuftig å undersøke mikrobiomets  funksjon snarere enn hvilke organismer som er til stede. Funnene utfordrer også «chairside» diagnostikk av mikrober i tannbelegg. Denne diagnostikken bør implementere den nye kunnskap i sine prosedyrer framfor å fokusere på en håndfull selekterte organismer. 

 

Fra Olsen I. The oral microbiome in health and disease. Chapter 10. In: Oral Infections and General Health. From Molecule to Chairside. Editor: Pedersen AML, p. 97-114, 2016. Springer Cham Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-319-25091-5_10.

 

Av Ingar Olsen
Publisert 25. jan. 2016 13:57 - Sist endret 25. jan. 2016 13:57