Prognostiske funn ved munnhulekreft

Vi har studert en type kreft som oppstår i munnslimhinnens ytre lag, i plateepitelet. Kreftcellene sprer seg nedover, inn i bindevevet.  Denne grensen mellom kreftcellene og bindevevet er kalt frontsonen.  Vi ville undersøke om spredningsmønsteret i denne sonen kunne forutsi hvor aggressiv kreften var.

Fenomenet, tumor-budding, er definert som ansamlinger/buds av 1-5-kreftceller i frontsonen, inndelt i lavt eller høyt antall buds.  Vi målte antallet i vevssnitt fra pasienter (som vi har oppfølgingsdata på), og fant en signifikant forskjell mellom gruppene.  Det var flere pasienter som fikk tilbakefall i den gruppen som hadde mange buds.

Vi undersøkte også uttrykket av en del andre faktorer som har med endringer i kreftcellenes egenskaper å gjøre og som viser at de uttrykker proteiner som er fordelaktig ved vandring og spredning.  Disse funnene var ikke signifikante, men viste en tendens til prognostisk verdi.

 

Mikroskopbilde

Bildet viser budding, og de røde pilene peker på disse små ansamlingene av kreftceller i bindevevet.  Det venstre bildet er farget med pan-keratin.  Det høyre bildet viser samme området av tumor, men er her farget med E-cadherin, som vanligvis uttrykkes i cellemembranen på normale epitelceller, men som disse kreftcellene har sluttet å produsere.  Det støtter hypotesen om at løsrevne kreftceller uttrykker andre proteiner og har blitt mer vandrende enn sin «forfedre».(Attramadal et al., 2015)

Attramadal, C. G., Kumar, S., Boysen, M. E., Dhakal, H. P., Nesland, J. M., & Bryne, M. (2015). Tumor Budding, EMT and Cancer Stem Cells in T1-2/N0 Oral Squamous Cell Carcinomas. Anticancer Res, 35(11), 6111-6120.  Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26504037

Av Cecilie Gjøvaag Attramadal
Publisert 19. jan. 2016 10:16 - Sist endret 19. jan. 2016 10:16