Undersøker sammenheng mellom tannkjøttbakterier og vevsdød i skjelettbein

Medikamenter som bidrar til å hemme nedbrytning av skjelettbein har i de siste ti år blitt svært vanlig som støttebehandling ved beinskjørhet og ved spredning av forskjellige kreftformer. Nå har forskere fra både IOB og IKO, i samarbeid med svenske kolleger i Malmø, nettopp publisert en artikkel i tidsskriftet «Triple O» der de viser en mulig sammenheng mellom periobakterier (tannkjøttbakterier) og osteonekrose (beindød).

Medikamentene som hemmer beinnedbrytning (bisfosfonater og denosumab) har vært med på å bedre livskvaliteten til osteoporosepasienter, og også virket livsforlengende hos pasienter med spredning av kreft til skjelettet. Som en bivirkning av denne behandlingen er det imidlertid observert spontan beindød i kjevene, i forbindelse med tannuttrekninger eller etter tannkirurgiske inngrep; både ved bruk av de lavdoserte og de høydoserte medikamentene. Skadene som oppstår kan likne de som man ser i strålebehandlede kjeveområder etter tilsvarende tannbehandling.

Foto: Fredrik Hallmer, Malmö Högskola.

Kjevebeinet blottlegges permanent i et sår som ikke vil gro, og beinet eksponeres direkte til munnhulen (se bildet). Dette er en svært smertefull tilstand for pasienten.

Selv om det er mer enn ti år siden den første publikasjonen beskrev slike tilstander i kjevene, er det fortsatt uklart hva som forårsaker dem, og en sammenheng med bakteriefloraen i munnhulen har nærmest vært fraværende i tidligere vitenskapelig litteratur. Men nå har forskere ved blant annet Institutt for klinisk odontologi (IKO) og Institutt for oral biologi (IOB) studert beinprøver fra kjevebein hos svenske pasienter som mottar medikamentell behandling mot beinskjørhet eller kreftspredning. Ved hjelp av molekylær identifikasjonsteknikk (16S rRNA gensekvensering) identifiserte forskerne en rekke bakteriearter fra munnhulefloraen i beinprøvene som ble analysert. Dette omfattet først og fremst anaerobe bakteriearter som er godt kjent fra forskning rundt periodontitt (tannkjøttsykdommer). Funnene indikerer at periodontitt kombinert med slik medikamentell behandling mot osteporose og kreft, kan initiere sykdommen.

Bør behandle orale infeksjoner før annen behandling

Selv om antallet pasienter inkludert i studien var lavt, indikerer funnene også at det er forskjell i funn av bakteriearter hos de pasientene som gikk på lavdoserte og høydoserte medikamenter. Behandlingsmessig kan dette også indikere at orale infeksjoner/tannkjøttsykdom bør behandles før igangsetting av behandling med beinresorpsjonshemmende medikamenter.

Arbeidet er resultat av et samarbeid mellom Avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved IKO og forskergruppen DEMICA ved IOB på Det odontologiske fakultet, i tillegg til skandinaviske samarbeidspartnere ved Oral kirurgisk avdeling ved Universitetene i Malmø og Lund. Artikkelen er nylig publisert i Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology og er forfattet av Fredrik Hallmer, Tore Bjørnland, Gunilla Andersson, Jonas P Becktor, Anne K Kristoffersen og Morten Enersen.

Referanse

Hallmer, Fredrik; Bjørnland, Tore; Andersson, Gunilla; Becktor, Jonas P.; Kristoffersen, Anne K. & Enersen, Morten (2016). Bacterial diversity in medication-related osteonecrosis of the jaw, Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.oooo.2016.11.011<.

Emneord: Kjevebensnekrose, periobakterier, periodontitt, kreft, osteonekrose, kreftbehandling, kjeveben, osteoporose, tannkjøttsykdom Av Tore Bjørnland, Morten Enersen
Publisert 29. des. 2016 11:22 - Sist endret 29. des. 2016 11:22