Komorbiditet ved marginal periodontitt - to sider av samme sak?

Ingar Olsen har medvirket til en artikkel om komorbiditet ved marginal periodontitt, som ble publisert i årets første utgave av Tidende. Artikkelen inngår i et nordisk prosjekt rundt gerodontologi der utvalgte temaer publiseres i de nordiske tannlegetidsskrifter.

Artikkelen gir en oversikt over den viktigste foreliggende litteratur om sammenhengen mellom marginal periodontitt (Fig. 1) og en rekke medisinske sykdommer, herunder hjerte-karsykdommer, diabetes mellitus, revmatoid artritt, osteoporose, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, psoriasis og visse lungeinfeksjoner. Det er vekslende grad av dokumentasjon for de nevnte sammenhenger især med hensyn til kausalitet, men en rekke undersøkelser viser til at periobehandling kan ha gunstig effekt på forløpet av isjemisk hjertesykdom, diabetes, revmatoid artritt og på risikoen for pneumoni hos spesielt utsatte. For de fleste av de nevnte sykdommene skyldes sammenhengen antagelig lidelser i deres inflammatoriske patogenese. Med bakgrunn i økt opplysning om den utbredte komorbiditet og de bidireksjonelle sykdomsmekanismer bør samarbeidet mellom leger og tannleger styrkes med hensyn til optimal behandling av hele pasienten som har marginal periodontitt.

 

Les artikkelen her.

 

 

Fig. 1. Pasient med uttalt marginal periodontitt (Foto: Morten Enersen, UiO)
Fig. 1. Pasient med uttalt marginal periodontitt (Foto: Morten Enersen, UiO)
Av Ingar Olsen
Publisert 8. feb. 2017 11:09 - Sist endret 8. feb. 2017 12:27