Nytt samarbeid mellom IOB og IKO

Artikkelen "Influence of the Apical Preparation Size and the Irrigant Type on bacterial Reduction in Root Canal–treated Teeth with Apical Periodontitis" er et samarbeid mellom forskere fra IOB, IKO, professor Siqueira i Brazil, og Ibrahimu Mdala, tidligere stipendiat ved IOB.

Artikkelen er publisert i Journal of endodontics. Førsteforfatter Renata  Costa Val Rodrigues, PhD var «visiting PhD student» ved IOB og IKO i 2013, og det kliniske arbeidet er utført på IKO, mens laboratoriearbeidet er utført dels på IOB og dels i Brazil.

Artikkelen omhandler rebehandling av rotfylte tenner med apikal periodontitt og hvilken betydning en økende mekanisk utvidelse av den apikale del av rotkanalen har for kontroll av bakterier der. Det ble benyttet qPCR for kvantitering av bakteriemengden i rotkanalene. I alt inkluderte materialet 43 tenner med «post-treatment disease»,  det vil si apikal periodontitt, og det ble randomisert i to grupper hvor henholdsvis NaOCL (natrium hypokloritt) og fysiologisk saltvann ble benyttet som irrigasjonsmidler. NaOCL kom best ut som irrigasjonsmiddel i denne studien.

Les artikkelen her

Publisert 8. juni 2017 08:12 - Sist endret 8. juni 2017 08:12