Periodontitt, patogenese og progresjon: miRNA-medierte cellulære responser på Porphyromonas gingivalis

Oversiktsartikkelen Periodontitis, pathogenesis and progression: miRNA-mediated cellular responses to Porphyromonas gingivalis, forfattet av Ingar Olsen, Sim K Singhrao og Harald Osmundsen kan leses i Journal of Oral Microbiology. Den diskuterer hvorledes miRNA-avhengig transkripsjon og regulatoriske fenomener som følge av immunsignalering kan bidra til utvikling og progresjon av periodontitt initiert av P. gingivalis.

Den anaerobe bakterien Porphyromonas gingivalis er å betrakte som en hjørnestein når det gjelder sykdomsutvikling ved periodontitt. Dette er en sykdom som etterfølger dysbiose (ubalanse) i mikrofloraen i dype lommer rundt tennene. I forsøket på å motvirke infeksiøse agens utløser verten kaskader av betennelsessignaler hvorunder ulike microRNAs (miRNAs) tjener som alternative endepunkter for genetisk inhibitorisk transkripsjon. miRNA profiler etablert fra syke periodontale seter er forskjellig fra tilsvarende profiler i friskt vev. miRNA profiler kan derfor etter all sannsynlighet utvikles til potensielle diagnostiske/prognostiske redskaper ved periodontitt. Den regulatoriske rollen til enkelte miRNas (miRNA-128, miRNA-146, miRNA-203 og miRNA-584) i det medfødte immunsystem indikerer da også klart at disse molekylære signaturene vil kunne ha potensiell nytte i behandlingen av periodontitt. miRNAs som er forbundet med P. gingivalis kan sannsynligvis påvirke det medfødte immunforsvar, mens bakteriens lipopolysakkarid kan påvirke miRNAs og deres mRNA mål hos verten (Fig. 1).

 

Les hele artikkelen her

Publisert 16. juni 2017 10:52 - Sist endret 16. juni 2017 10:52