Ny artikkel i Journal of Diabetes Research

Lise Lund Håheim, Kjersti S. Rønningen, Morten Enersen, og Ingar Olsen har publisert artikkelen "The Predictive Role of Tooth Extractions, Oral Infections, and hs-C-Reactive Protein for Mortality in Individuals with and without Diabetes: A Prospective Cohort Study of a 12 1/2-Year Follow-Up" i Journal of Diabetes Research.

Er det forskjell mellom personer med diabetes og de som ikke har diabetes med hensyn til fremtidig risiko for mortalitet på grunn av orale infeksjoner? Vi har fulgt 6534 eldre menn i 12 1/2 år siden de deltok i en helseundersøkelse i 2000. De fleste hadde deltatt før i "Oslo-undersøkelsen i 1972/73". Ved kobling av databasen hos Statistisk sentralbyrå fikk vi vite hvem som døde i oppfølgingsperioden. Vi fant at C-reaktivt protein, som er en uspesifikk markør for infeksjoner og inflammasjoner, predikerte død blant diabetes (n=425) og personer uten diabetes (n=6009), men i forskjellig grad. I tillegg var selvrapportert tannekstraksjoner og periodontitt, kombinert, prediktivt for mortalitet blant personer uten diabetes. Resultatene indikerte at infeksjoner og inflammasjoner var assosiert med mortalitet blant eldre menn enten de har diabetes eller ikke.


Les artikkelen her

Publisert 8. aug. 2017 08:47 - Sist endret 8. aug. 2017 08:47