Et tidlig trinn i aldringsprosessen

Forskere ved Institutt for oral biologi bidrar til påvisning av et tidlig trinn i aldringsprosessen. 

Fig 3B fra Thomsen K et al.2017 Neurobiol Aging

Professor Linda Hildegard Bergersen og hennes to tidligere doktorgradsstudenter, Md Madi Hasan-Olive og Christine Elisabeth Regnell, er medforfattere på et arbeid, "Initial brain aging: heterogeneity of mitochondrial size is associated with decline in complex I-linked respiration in cortex and hippocampus​", nylig publisert online i tidsskriftet ​Neurobiology of Aging ​(Impact Factor 5,1). Hasan-Olive er delt førsteforfatter. Cockayne syndrom er en recessivt arvelig sykdom kjennetegnet ved tidlig aldring, og mutasjon i genet for et protein CSB som blant annet reparerer skadet mitokondrie-DNA og regulerer autofagi. Denne artikkelen viser at mus med slik mutasjon får redusert mengde mitokondrie-DNA og nedsatt innhold av proteiner kodet i mitokondrie-DNA, særlig av kompleks en i elektrontransporkjeden, som regulerer ATP-produksjonen. Slike endringer er tidlige tegn på aldring, og framskyndes ved genetisk funksjonsfeil i CSB. Videre viser elektronmikroskopi (utført ved IOB) at funksjonssvikt av kompleks en (y-aksen i figuren) er korrelert med økt variasjon i mitokondriestørrelse (x-aksen i figuren, p=0.008). Dette peker på redusert kvalitetskontroll av mitokondriene som et tidlig trinn i aldring av hjernen.

Referanse

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29031832

Publisert 22. nov. 2017 13:45 - Sist endret 22. nov. 2017 13:45