To kapitler i lærebok om oral biologi

Forskergruppen til Fernanda Petersen bidrar med to kapitler i den nye læreboken «Oral Biology – Molecular Techniques and Applications».

Den andre utgaven av boken «Oral Biology: Molecular Techniques And Applications» ble publisert denne måneden. Boken samler et utvalg av molekylære metoder og strategier, som kan tilpasses til en spesiell organisme eller ett område av interesse.

Professor Fernanda Petersens gruppe har bidratt med to kapitler om ulike metoder som kan brukes til orale streptokokker. Streptokokker finnes hos alle mennesker, og hos de fleste utgjør disse bakterier den største delen av mikrobiota i munnen. Noen av dem har en viktig rolle i sykdomsutvikling, som for eksempel Streptococcus mutans, som er en effektiv syreprodusent forbundet med karies, mens andre er sjeldne patogene, som for eksempel Streptococcus mitis. Å kunne forstå hvordan disse bakteriene bidrar enten til sykdom, eller til å beholde en balanse i mikrobiota som er kompatibel med helsen, er effektive metoder for å redigere streptokokkers DNA-sentral. Problemet er at de fleste eksisterende metodene ikke er effektive eller gode nok til at man kan redigere DNA-et til disse bakteriene direkte.

Et av de to kapitlene handler om metoder gruppen har utviklet av naturlig transformasjon av orale streptokokker, ved bruk av syntetiske feromoner. Disse viser at effektiviteten i DNA-redigering kan øke med ca. 30%. Forfatterne utforsket hovedsakelig de vilkårene som er optimalisert for transformasjon av Streptococcus mutans og Streptococcus mitis, men inkluderer også metoder som kan tilpasses til andre oral streptokokker som S. intermedius og S. sanguinis. Det andre kapittelet «Markerless Genome Editing in Oral Streptococci» har vist en ny, effektiv strategi for å bruke overføringsmekanismen for DNA til å forstå biologien til S. mutans og S. pneumoniae bedre. Strategien gjør det blant annet mulig å gjøre endringer i bakterien, som for eksempel å fjerne eller sette inn gener, innføre enkelte endringer i basen, og mange andre muligheter.

Boken er ment å skulle være en nyttig ressurs for oralbiologer på alle nivåer, og gi nye metoder og strategier til å svare på en rekke spesifikke vitenskapelige spørsmål for å gi en dypere forståelse og behandling av orale sykdommer.

Begge kapitlene er utarbeidet i samarbeid med professor Don Morrison fra University of Illinois i Chicago (UIC). Doktorgradsstipendiat Yanina Tovpeko, også fra UIC, har bidratt i arbeidet med kapittelet om genome-redigering.

  • Salvadori G, Junges R, Khan R, Åmdal HA, Morrison DA, Petersen FC. Natural Transformation of Oral Streptococci by Use of Synthetic Pheromones. Methods Mol Biol. 2017;1537:219-232.
     
  • Junges R, Khan R, Tovpeko Y, Åmdal HA, Petersen FC, Morrison DA. Markerless Genome Editing in Competent Streptococci. Methods Mol Biol. 2017;1537:233-247.
Seymour, G. J. m.fl. (red.), Oral Biology - Molecular Techniques and Aplications. 2017. Humana Press.

 

Emneord: DNA-redigering, mikrobiota, streptokokker, oral biologi Av Gabriela Salvadori Silva
Publisert 31. jan. 2017 12:32 - Sist endret 31. jan. 2017 12:32